1 กุมภาพันธ์ 2565 – 30 มิถุนายน 2565

สั่งอาหารอร่อยคุ้ม ที่ foodpanda

รับส่วนลดรวมสูงสุด 320 บ./เดือน* กับบัตร PLANET SCB

Foodpanda x PLANET SCB
รับส่วนลดสูงสุด 320 บาท เมื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการที่ foodpanda

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLANET SCB ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้บัตร PLANET SCB ชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการที่ร้านค้าออนไลน์ ผ่าน foodpanda Application หรือ www.foodpanda.co.th ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับโค้ดส่วนลด 80 บาทต่อครั้ง
  • ผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ด “PLANET80” ก่อนการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการทุกครั้ง
  • จำกัดสิทธิ์ 4 ครั้ง/ท่าน/เดือน
  • จำกัดสิทธิ์จำนวน 800 สิทธิ์ ต่อเดือน รวม 4,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบตามจำนวน
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 30 มิถุนายน 2565
 3. ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและ Login ผ่าน foodpanda Application ก่อนการใช้ส่วนลดนี้เท่านั้น
 4. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับบริการ จัดส่งอาหาร รับอาหารเองที่ร้าน และการสั่งซื้อสินค้าบน pandamart ร้านอาหารและร้านค้าที่ร่วมรายการของ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถสั่งซื้อได้เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ โดยสามารถตรวจสอบประเภทสินค้าที่ร่วมรายการได้ที่ foodpanda Application หรือก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 6. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ foodpanda ได้
 7. ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับร้าน Au Bon Pain , ร้าน Scoozi และ ร้าน S&P (บางสาขา) โปรดศึกษารายละเอียดก่อนสั่งซื้อสินค้า หรือบริการทุกครั้ง
 8. ผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ดส่วนลดให้ถูกต้องก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 9. กรณีคำสั่งซื้อถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ถือบัตรไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 10. รายการส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 11. เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า รวมถึงบริการอื่น ๆ เป็นไปตามที่ https://www.foodpanda.co.th กำหนด
 12. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ https://www.foodpanda.co.th/th/help-center สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda โทร. 02 017 8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ E-mail : contact@foodpanda.co.th
 13. ธนาคาร และ foodpanda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ foodpanda เป็นที่สุด
 14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02 777 7777