16 ส.ค. 62 – 30 ก.ย. 62

 

ทางเลือกใหม่! สำรองเงินสดในบัญชีออมทรัพย์ พร้อมใช้ 24 ชม.

รับดอกเบี้ย 0% นานสุด 3 รอบบัญชี

Power Boost บัญชีออมทรัพย์ของคุณ ให้ทุกการใช้จ่ายไม่สะดุด ด้วย Speedy Cash e-card มีเงินสดสำรองพร้อมใช้ทันทีเมื่อต้องการ สมัครง่าย สมัครฟรี ผ่านแอป SCB EASY ไม่เบิกใช้ ไม่เสียดอกเบี้ย ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ Speedy Cash e-card

 

มีวงเงินพร้อมใช้ในบัญชีออมทรัพย์ 24 ชม.

 

สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY

 

วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาท

 

เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชีได้*

 

 

 

*เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด Speedy Cash E-Card

 1. แคมเปญ 0% นี้สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทาง SCB EASY App ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ทันที - 2 รอบบัญชีแรก
  • รอบบัญชีที่ 3 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อเมื่อลูกค้ามียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และจะต้องไม่ผิดนัดชำระ หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามวงเงินอนุมัติ
 3. กรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยจะถูกปรับไปที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (28%) โดยคำนวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน
 4. หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 5. กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 6. ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
 7. สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777