1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565

 

SCB M SPEEDY CASH

ช้อปอลัง ปังทุกโปร แบ่งชำระสินค้า ทุกชิ้น ทั้งห้าง

เงื่อนไขบัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash

(1) เงื่อนไขสมัครบัตร SCB M Speedy Cash ผ่านช่องทางแอป SCB EASY

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครบัตร SCB M Speedy Cash ผ่านช่องทางแอป SCB EASY และได้รับอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น
 • เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมรายการ (ตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าได้ที่ www.scb.co.th) ผ่านบัตร SCB M Speedy Cash และมียอดเงินแบ่งชำระสะสมตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร รับกระเป๋าเดินทาง SCB M Travel Ultra จำนวน 1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตร Speedy Cash ทุกประเภทบัตรกับธนาคาร หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่
 • เงื่อนไขการรับของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรายการบริการโอนเงินเข้าบัญชีแบบเร่งด่วนในวันที่สมัครบัตร (UCT)
 • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรและทำรายการครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดจะได้รับของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขายทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคารตอนสมัครดังรายละเอียดต่อไปนี้
  • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 จะได้รับของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขาย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
  • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 จะได้รับของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขาย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
  • กรณีของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขายหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของกำนัลอื่นที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(2) เงื่อนไขการแบ่งชำระสินค้าด้วยบัตร SCB M Speedy Cash

 • ผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash รับสิทธิ์แบ่งชำระค่าสินค้าดอกเบี้ย 0% เมื่อซื้อสินค้าภายในห้างฯเดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, กูร์เมต์ มาร์เก็ต (ไม่รวมร้านค้าเช่า), โฮม เฟรช มาร์ท และ พาวเวอร์ มอลล์ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต หัวหิน และไม่รวมร้านค้าเช่า), รวมทั้ง www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับสินค้าทุกชิ้นภายในห้างฯ
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับสินค้าทุกชิ้น ภายในห้างฯ
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 18 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับสินค้าทุกชิ้น ในแผนกพาวเวอร์ มอลล์ ทุกสาขา
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 36 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับสินค้า Apple ทุกชิ้น ในแผนกพาวเวอร์ มอลล์ ทุกสาขา

(3) เงื่อนไขบริการเงินสด พร้อมใช้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 รอบบัญชี

 • ลูกค้าที่สมัคร SCB M Speedy Cash และได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 เมษายน 2565 รับสิทธิ์แบ่งชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี ภายใน 3 รอบบัญชีแรก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • สมัครบัตร SCB M Speedy Cash ผ่านแอป SCB EASY และมีการกดใช้วงเงินภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ หรือสมัครผ่านช่องทางอื่นๆ และแจ้งความประสงค์เปลี่ยนวงในบัตรเป็นเงินโอนเข้าบัญชีแบบเร่งด่วนในวันที่สมัครเท่านั้น จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก
  • สำหรับรอบบัญชีที่ 3 ลูกค้าที่มียอดคงค้างตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปและไม่มีประวัติผิดนัดชำระ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ทั้งนี้ในรอบบัญชีถัดไปธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

เงื่อนไขรวม

 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) นอกจากนี้ ต้องเป็นผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • การแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับยอดแบ่งจ่ายค้างชำระทั้งหมดทันที
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระค่างวดรายเดือนต่ำกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บจะถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที กรณีลูกค้าผิดนัดชำระธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3 % สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ( แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB M Call Center โทร. 1295 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่เต็มจำนวน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
 • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หรือ SCB M Call Center โทร. 1295