คำเตือนและรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยลงทุนมาก่อน ต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อน และการลงทุนจะต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า
* คำเตือน : ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และ ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรโมชั่น

 

เงื่อนไขการส่งเสริมการขายเปิดบัญชีกองทุนกับบลจ.ไทยพาณิชย์

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่ครั้งแรกกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ และเป็นผู้ใช้บริการ SCB EASY App (หากยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ SCB EASY App จะต้องขอใช้บริการดังกล่าวในวันที่เปิดบัญชีกองทุน) ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 รับสิทธิ์ฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF ประเภท Deluxe Seat 1 ใบ มูลค่า 200 บาท (จำนวนสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 30,000 สิทธิ์ในส่วนของการเปิดบัญชีกองทุนผ่าน SCB EASY App)
  • เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขแล้ว ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษภายใน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้หากต้องการใช้สิทธิ์ ลูกค้าต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่าน SCB EASY App ในเมนู EASY BONUS เพื่อรับรหัสและแสดงรหัสให้เจ้าหน้าที่ SF Cinema ภายในเวลา 60 นาที นับจากเวลาที่กดยืนยันสิทธิ์ เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ทุกสาขา ยกเว้น Emprive’Cineclub (สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ถึง 18 ตุลาคม 2562)
  • ในกรณีชมภาพยนตร์ Mega Blockbuster 2019 ทางโรงภาพยนตร์จะเรียกเก็บเงินส่วนต่างของราคาบัตรชมภาพยนตร์ ณ วันที่ลูกค้าใช้บริการตามเงื่อนไขของโรงภาพยนตร์ โดยมีภาพยนตร์ ดังนี้ 1) Spider-Man : Far From Home 2) Hobbs & Shaw 3) Jumanji Sequel
  • หากลูกค้าไม่ได้แสดงรหัสเพื่อแลกรับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ภายในเวลาที่กำหนดที่แสดงในระบบ EASY BONUS ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
  • จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับการแจ้งสิทธิ์ในเมนู EASY BONUS เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  • ธนาคารและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777