1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

 

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันที่บูธ SCB M วันนี้

รับบัตรกำนัลห้างฯ สูงสุด 300 บาท และสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยฯ 0% สูงสุด 10 เดือน เฉพาะที่บูธ SCB M ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ปเท่านั้น

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย “SCB M INSURANCE”
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

สิทธิพิเศษ 1 รับฟรี! บัตรกำนัลห้างฯ มูลค่าสูงสุด 300 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยในกลุ่ม SCB M INSURANCE ค่าเบี้ยฯ รายปีตามที่กำหนด ดังนี้

ค่าเบี้ยฯ รายปีต่อกรมธรรม์ บัตรกำนัล
5,000-9,999 บาท 100 บาท
10,000-24,999 บาท 200 บาท
25,000 บาทขึ้นไป 300 บาท

 

 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่
  1.) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: SCB M Travel Protection, SCB M Car Protection
  2.) ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต: SCB M Income Protection (25/15), SCB M Saving Plan (15/7), ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองมะเร็ง (65/65), ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ (80/80), ประกันเพราะรัก มรดกจากใจ (99/5), ประกันเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย (75/5, 75/10, 75/15, 75/20), SCB PA HAPPY, SCB PA HAPPY PLUS และ ประกัน Pleasure Retirement (85/60)
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ร่วมรายการที่บูธ SCB M โดยใบคำขอเอาประกันภัยจะต้องลงนามและชำระเงินระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 และกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 โดยมีค่าเบี้ยฯ รายปีต่อกรมธรรม์ตามที่กำหนด รับบัตรกำนัลห้างฯ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป มูลค่าที่ได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนค่าเบี้ยฯ รายปีต่อกรมธรรม์ตามที่กำหนดไว้ในตาราง
 • ธนาคารจะดำเนินการส่งบัตรกำนัลห้างฯ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ไปยังที่อยู่เดียวกับที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของลูกค้า ภายใน 60 วัน หลังจากบริษัทประกันอนุมัติรับประกันภัยและออกกรมธรรม์แล้ว และพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period)
 • บัตรกำนัลห้างฯ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ใช้ได้ที่เดอะมอลล์ รามคำแหง, ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ, โคราช, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และบลูพอร์ต หัวหิน โดยเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่ห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลโดยพิจารณาจากวันที่ลูกค้าลงนามในใบคำขอเอาประกันภัย หากวันที่ลูกค้าลงนามในใบคำขอเอาประกันภัยตรงกับรายการส่งเสริมการขายใดของธนาคาร ลูกค้าจะได้รับของกำนัลตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ หากมี 2 รายการส่งเสริมการขายขึ้นไปในเวลาเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับของกำนัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรายการเดียว
 • ธนาคารมิได้เป็นผู้ผลิต บริการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือ การให้บริการใดๆ ทั้งสิ้น

 

สิทธิพิเศษ 2 รับสิทธิ์แบ่งชำระค่าเบี้ยฯ 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต SCB M และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท

ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาผ่อนชำระ
ประกันวินาศภัย 4 หรือ 6 หรือ 10 เดือน
ประกันชีวิต 3 เดือน

 

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ร่วมรายการ โดยชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกผ่านบัตรเครดิต SCB M และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน สามารถเลือกแบ่งชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิตนาน 4 หรือ 6 หรือ 10 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และสามารถเลือกแบ่งชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิตนาน 3 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต หรือเป็นไปตามเงื่อนไขการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามประเภทผลิตภัณฑ์นั้นๆ
 • ในช่วงเวลาการผ่อนชำระ ลูกค้าจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ โดยหากมีการยกเลิกเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ธนาคารจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนงวดผ่อนที่คงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย และหนี้อื่นๆ (ถ้ามี) ทันที
 • ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข เกี่ยวกับการแบ่งชำระของธนาคารทุกประการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ยกเว้น รายการแบ่งชำระค่าประกันภัยผ่านศูนย์บริการรถยนต์ทุกประเภท, รายการแบ่งชำระผ่านช่องทางธนาคาร, รายการเต็มจำนวน, ร้านค้าเช่า, Call For Dee Jung, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่พบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย รับประกันภัยโดย บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝาก ควรชำระเบี้ยประกันภัยและถือครอบครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาอาจไม่ได้หรือได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย

 

บูธ SCB M ที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัย ได้แก่

 • เดอะมอลล์ รามคำแหง - ชั้น G บริเวณหน้าร้าน MK Restaurant
 • เดอะมอลล์ ท่าพระ - ชั้น 1 บริเวณเครื่องสำอาง
 • เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน - ชั้น 6 บริเวณ Food Court
 • เดอะมอลล์ บางแค - ชั้น G บริเวณทางเข้ากูร์เมต์ มาร์เก็ต
 • เดอะมอลล์ บางกะปิ - ชั้น G บริเวณ Event Hall หน้าร้าน McDonald's
 • เอ็มโพเรียม - ชั้น 2 บริเวณทางเข้า Sports Mall
 • เอ็มควอเทียร์ - ชั้น G บริเวณทางเข้ากูร์เมต์ มาร์เก็ต หน้าร้านไวน์
 • พารากอน - ชั้น G บริเวณหน้าศูนย์อาหาร