1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565

 

ใช้ชีวิตคุ้มค่า คุ้มครองทุกไลฟ์สไตล์

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก M Card รับ M Point สูงสุด x6* เมื่อซื้อและชำระเบี้ยประกันชีวิตทุก 100 บาท รับ 25 M Point

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิก M Card เท่านั้น เมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผ่านช่องทาง
  • บูธ SCB M และ SCB Protect ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี โดยเบี้ยประกันภัยทุกๆ 100 บาท รับคะแนนสะสม 25 M Point
  • ช่องทางขายผ่านโทรศัพท์โดย SCB Protect และชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยเบี้ยประกันภัยทุกๆ 100 บาท รับคะแนนสะสม 25 M Point
 • คะแนนสะสม M Point ที่มอบให้จะคำนวณจากค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระเงินในครั้งแรกของการขอเอาประกันเท่านั้น เช่น กรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยฯ แบบรายเดือน จะคำนวณคะแนน M Point เฉพาะเบี้ยฯ ที่ชำระ ณ ตอนขอเอาประกันภัยเท่านั้น เดือนต่อๆ ไปไม่นำมาคำนวณคะแนน
 • กรมธรรม์ที่ได้รับสิทธิ์ ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์จะต้องเป็นผู้ที่เป็นสมาชิก M Card เท่านั้น และจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่าน SMS โดยพิมพ์ INS เว้นวรรค ชื่อ เว้นวรรค นามสกุล เว้นวรรค เลขที่ใบคำขอฯ หรือเลขที่กรมธรรม์ เว้นวรรค จำนวนค่าเบี้ยฯ ที่ชำระในครั้งแรก แล้วส่งมาที่เบอร์ 4545333 และจะต้องได้ข้อความยืนยันตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายที่ใช้งาน)
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในกลุ่ม SCB M INSURANCE (บูธ SCB M) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SCB Protect (บูธ SCB Protect และ ช่องทางขายผ่านโทรศัพท์โดย SCB Protect)
 • ทั้งนี้ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะต้องลงนามและชำระค่าเบี้ยฯ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 และกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
 • บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จะดำเนินการเพิ่มคะแนนสะสม M Point ไปยังบัญชี M Card ของท่าน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หลังจากที่บริษัทประกันอนุมัติรับประกันภัยและออกกรมธรรม์แล้ว และพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ซึ่งมีช่วงระยะเวลาหลังจากได้รับกรมธรรม์ 15 วัน สำหรับการซื้อผ่านช่องทางบูธ SCB M และบูธ SCB Protect และ 30 วัน สำหรับการซื้อผ่านช่องทางโทรศัพท์โดย SCB Protect
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดยห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝาก ควรชำระเบี้ยประกันภัยและถือครอบครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาอาจไม่ได้หรือได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่บูธ SCB M หรือ SCB M Call Center โทร. 1295 / บูธ SCB Protect หรือ SCB Protect Call Center โทร. 1314
 • กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองและการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.) หรือ fwd.co.th