11 มกราคม 2563 – 26 ธันวาคม 2563

 

ช้อปออนไลน์ ลดสูงสุด 12% ที่ Shopee

เมื่อช้อปด้วยบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ด SCB ในวันเสาร์

 

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าสินค้าหรือ บริการ ที่ Shopee ร้านค้าออนไลน์ผ่าน Shopee Application ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป โดยใช้โค้ดส่วนลด SCBDESAT ในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 12.00 น. – 23.59 น. เพื่อรับส่วนลด 12% สูงสุดไม่เกิน 250 บาทต่อท่าน จำกัด 450 สิทธิ ต่อสัปดาห์
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 – 26 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 โค้ด ต่อ สัปดาห์
 • ลูกค้าต้องทำการสมัครสมาชิกและทำการ Login ผ่าน Shopee Application ก่อนการใช้ส่วนลดนี้ เท่านั้น
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ Shopee ได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋วหรือบัตรกำนัล หรือ นมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมายได้
 • รายการส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ลูกค้าต้องระบุ โค้ดส่วนลดให้ถูกต้องก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถสั่งซื้อได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โดยสามารถตรวจสอบประเภทสินค้าที่ร่วมรายการได้ที่ Shopee
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบ Corporate และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ https://shopee.co.th กำหนด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ https://help.shopee.co.th/hc/th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 02 017 8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ธนาคาร และ Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Shopee (Thailand) เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777