25 มีนาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

ช้อปออนไลน์คุ้มเว่อร์

ช้อปตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อช้อปที่ MOnline.com หรือ GourmetMarketThailand.com และชำระผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเติมเงิน SCB M

 

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “ช้อปตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 100 บาท”

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) รับส่วนลดทันที 100 บาทที่เว็บไซต์ MOnline.com หรือ GourmetMarketThailand.com เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/รายการ (ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อดำเนินการชำระเงิน)
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 3. จำกัด 1 สิทธิ์ส่วนลด/ท่าน/เดือน (รวม 500 สิทธิ์/เดือน หรือ 5,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 4. สินค้าที่ไม่ร่วมส่วนลด ได้แก่ นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1และสูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน การซื้อสินค้า และชำระบริการในร้านค้าเช่า และสินค้าประเภทอื่นๆ ตามที่ www.MOnline.com และ www.GourmetMarketThailand.com กำหนดในภายหน้า ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 5. สิทธิ์ส่วนลด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง
 8. ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
 9. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ MOnline และ Gourmet Online Call Center โทร. 02-239-1234 และ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมสำหรับบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA

 1. รับคะแนน X2 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท/เซลล์สลิป ภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, เพาเวอร์ มอลล์, www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com

เงื่อนไขการรับส่วนลด 5% สำหรับบัตรเดบิต SCB M VISA

 1. รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการภายในห้างสรรพสินค้า เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และ www.monline.com ครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 2. รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ซื้อสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการใน กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท และ www.gourmetmarketthailand.com ครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 3. ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ยกเว้นการใช้ส่วนลดกับสินค้าประเภท นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน และร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า