1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

 

สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA

ฟรี! คูปองส่วนลดสูงสุด 500 บาท + SCB M Shoulder Bag

 

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

(1) สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเดบิต SCB M VISA รายใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ รับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ มูลค่ารวมสูงสุด 500 บาท ผ่าน M Card Application เมื่อสมัครบัตรเดบิต SCB M VISA ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

 • ลูกค้าที่สมัครเดบิต SCB M VISA รายใหม่ รับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ ใช้สำหรับเป็นส่วนลดเงินสด 100 บาท เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ภายในห้างฯ 300 บาท / ครั้ง โดยลูกค้าจะได้รับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ จำนวน 5 สิทธิ์ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ ภายใน 5 วันหลังจากสมัคร โดย E-Coupon จะปรากฏบน M Card Application ในหมวด “เฉพาะ SCB M เท่านั้น”
 • E-Coupon สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • เมื่อลูกค้ากดใช้ E-Coupon จะต้องแสดงรหัสรับสิทธิ์ กับพนักงานแคชเชียร์ ณ จุดขาย ภายใน 24 ชม. หลังกดรับสิทธิ์
 • ไม่สามารถ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อแลกรับสิทธิ์ได้
 • จำกัดส่วนลดรวมสูงสุด 500 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์ 2,500 สิทธิ์ ต่อเดือน และจำกัดสิทธิ์รวม 12,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • E - Coupon ส่วนลด ยกเว้น นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวนและร้านค้าเช่า ไม่ร่วมรายการ
 • ส่วนลดราคาค่าสินค้า และ/หรือ บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้

(2) สำหรับลูกค้าบัตรเดบิตรายใหม่ SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่สมัครบัตรผ่านช่องทาง SCB EASY App โดยมีการสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 รับเพิ่ม SCB M Shoulder Bag จำนวน 1 ใบ มูลค่า 199 บาท

 • ลูกค้า 1 ท่านสามารถรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง
 • จำกัดสิทธิ์ 400 สิทธิ์ ต่อเดือน และจำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าต้องมีการสมัครบัตรและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA อย่างน้อย 1 รายการ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครบัตร
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคารตอนสมัครบัตร ตามรอบดังนี้ ลูกค้าที่สมัครบัตรและใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563 จะได้รับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ ลูกค้าที่สมัครบัตรและใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 จะได้รับ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(3) ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่นรับส่วนลดเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ที่กดรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง SMS ด้วยการพิมพ์ MB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต SCB M VISA 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 รับส่วนลดทันที 30 บาท ผ่านทาง SMS เมื่อเติมเงินและเติมเที่ยว หรือเติมเที่ยวเท่านั้น และชำระด้วยบัตรเดบิต SCB M VISA ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • จำกัดส่วนลด 30 บาท / ผู้ถือบัตร / ประเภทบัตร SCB M VISA / เดือน
 • จำกัด 3,500 สิทธิ์แรกต่อเดือนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำเร็จ รวมทั้งสิ้น 31,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (หากลงทะเบียนไม่ทัน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ในเดือนถัดไป)
 • ผู้ถือบัตรต้องทำการกดรับสิทธิ์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ช่องจำหน่ายตั๋วให้ถูกต้องตามเงื่อนไข โดยระบบจะส่งรหัสส่วนลดผ่านทาง SMS
 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงรหัสส่วนลดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ช่องจำหน่ายตั๋วก่อนการชำระเงิน และต้องชำระเงินผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสส่วนลดบัตรเดบิต SCB M VISA ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นและไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ / หรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย และ / หรือในเหตุอื่นอันใด อันเกิดจากสินค้าและ / หรือบริการดังกล่าว
 • ธนาคาร, เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ BTS ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร, เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ BTS เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M CALL CENTER โทร. 1295

(4) ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่นรับเงินคืนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) มีสิทธิ์รับเงินคืนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT เมื่อลงทะเบียนผ่านช่องทาง SMS โดยพิมพ์ MM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต SCB M VISA 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 (ลงทะเบียนครั้งเดียว เพื่อเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย) โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน
 • ผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนถูกต้องตามเงื่อนไข จะได้รับเงินคืน 30 บาท เมื่อเติมเงินหรือออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และชำระผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA
 • จำกัดเงินคืน 30 บาท/ผู้ถือบัตร/เดือน
 • จำกัดสิทธิ์ที่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง SMS สำเร็จ จำนวน 3,500 สิทธิ์ / เดือน รวมทั้งสิ้น 31,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (หากลงทะเบียนไม่ทัน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ในเดือนถัดไป)
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินภายใน 60 วันทำการ หลังจากเดือนที่ทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพเป็นผู้ถือบัตรเดบิต SCB M VISA จนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชี/คืนเงินเข้าบัตร และยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณนั้น จะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี ไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิต SCB M VISA
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นและไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย และ/หรือในเหตุอื่นอันใด อันเกิดจากสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว
 • ธนาคาร, เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ MRT ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร, เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ MRT เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M CALL CENTER โทร. 1295

(5) รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าราคาปกติภายในห้างสรรพสินค้า เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ซื้อสินค้าราคาปกติใน กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท ครบ 800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป, ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ การใช้ส่วนลดยกเว้นการซื้อนมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวนและร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า

(6) รับคะแนน X2 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ภายให้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, เพาเวอร์ มอลล์ และ www.mcardshop.com, รับคะแนน X1 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่ร้านค้าอื่น ๆ นอกห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA, คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว

 • ลูกค้าต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเดบิตของธนาคาร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานที่ SCB M Call Center โทร. 1295
 •