1 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563

 

สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA

ฟรีส่วนลด 500 บ. + SCB M Shoulder Bag

 

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

(1) สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเดบิต SCB M VISA รายใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รับส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 500 บาท ผ่าน M Card โมบาย แอปพลิเคชัน เมื่อสมัครบัตรเดบิต SCB M VISA ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563

 • ลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA รายใหม่ รับ M Cash Coupon ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 500 บาท ผ่านทาง M Card โมบาย แอปพลิเคชัน สำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป
 • รับ M Cash Coupon ใช้สำหรับเป็นส่วนลดเงินสด 100 บาท เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ภายในห้างฯ 300 บาท / ครั้ง โดยลูกค้าจะได้รับ M Cash Coupon จำนวน 5 สิทธิ์ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ M Cash Coupon บน M Card โมบาย แอปพลิเคชัน ภายใน 5 วันหลังจากสมัคร และสามารถกดรับสิทธิ์ผ่าน M Card โมบาย แอปพลิเคชัน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 • แสดงรหัสรับสิทธิ์ M Cash Coupon กับพนักงานขาย ณ จุดขาย ภายใน 120 นาที โดยผู้ถือบัตรไม่สามารถ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อแลกรับสิทธิ์ได้
 • จำกัดส่วนลดรวมสูงสุด 500 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์ 7,500 สิทธิ์ ต่อเดือน และจำกัดสิทธิ์รวม 30,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยกเว้นการซื้อสุรา, Wine Cellar, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, นมผง, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน และร้านค้าเช่า
 • ส่วนลดราคาค่าสินค้า และ/หรือ บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้

(2) สำหรับลูกค้าบัตรเดบิตรายใหม่ SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครบัตรผ่านช่องทาง SCB EASY App โดยมีการเปิด และใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 รับเพิ่ม SCB M Shoulder Bag จำนวน 1 ใบ มูลค่า 199 บาท

 • ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง
 • จำกัดสิทธิ์ 2,000 สิทธิ์ ต่อเดือน และจำกัดสิทธิ์รวม 8,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าต้องมีการเปิดบัตร และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA อย่างน้อย 1 รายการ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคารตอนสมัครบัตร ตามรอบดังนี้ ลูกค้าที่เปิดบัตรและใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ครั้งแรก ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563 จะได้รับภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และลูกค้าที่เปิดบัตร และใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ครั้งแรก ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563 จะได้รับภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • ลูกค้าต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเดบิตของธนาคาร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานที่ SCB M Call Center โทร.1295

(3) รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าราคาปกติภายในห้างสรรพสินค้า เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ซื้อสินค้าราคาปกติใน กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท ครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป, ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ยกเว้นการใช้ส่วนลดกับสินค้าประเภท สุรา, Wine Cellar, Food Hall, Take Home, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, นมผง, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน และร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า
(4) รับคะแนน X2 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, เพาเวอร์ มอลล์ และ www.mcardshop.com, รับคะแนน X1 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่ร้านค้าอื่น ๆ นอกห้างสรรพสินค้าออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA, คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว