1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

 

ช้อปคุ้มได้ทุกวัน ที่ LAZADA

เมื่อจ่ายด้วยบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ด SCB

 

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) รับส่วนลดพิเศษเมื่อใช้จ่ายที่ Lazada ตามเงื่อนไขกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าบัญชีผู้ใช้งาน Lazada ได้รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครบตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป ผ่าน www.lazada.co.th หรือ แอปพลิเคชัน Lazada เท่านั้น ( จำกัด 1,100 สิทธิ์ต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 4,400 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรหัสส่วนลดของแต่ละเดือนได้จากลิงค์ lzd.co/scbdlaz (แถบพาร์ทเนอร์ชิพ) บน Lazada App หรือเว็บไซต์ โดยรหัสส่วนลดจะไม่ถูกแสดงในกรณีที่สิทธิต่อเดือนถูกใช้จนเต็มจำนวน
 • สงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดได้เพียง 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/เดือน
 • ผู้ถือบัตรต้องสมัครเป็นสมาชิก Lazada และทำการล็อคอินก่อนรับสิทธิ์การใช้ส่วนลด
 • ผู้ถือบัตรจะต้องกรอกรหัสส่วนลดในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเดบิต SCB ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาทขึ้นไป (ยอดชำระหลังหักค่าขนส่ง, ส่วนลดทุกประเภท และชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น)
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่น ๆ ของ Lazada และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อในเชิงธุรกิจค้าส่งและไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ Lazada กำหนด สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อสินค้าและคืนสินค้าได้ที่ www.lazada.co.th
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Lazada โทร. 02-018-0000 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ธนาคาร และ Lazada ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Lazada เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777