1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564

 

เดินทางหรือสั่งอาหารที่ GRAB คุ้มกว่า!

เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ด SCB

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) รับส่วนลดเมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการผ่าน GrabPay บน Grab Application
  1.1 ส่วนลดสำหรับการใช้บริการ GrabBike, GrabTaxi, JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Premium, GrabCar (Luxe), GrabSUV, GrabVan, และบริการรถเช่า ในประเทศไทย เท่านั้น รับส่วนลด 50 บาท/ครั้ง เมื่อชำระเงินผ่าน GrabPay ขั้นต่ำ 150 บาทต่อเซลล์สลิป โดยผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ด “SCBDBRIDE” ก่อนทำการเรียกรถทุกครั้ง จำกัดสิทธิ์ 2 ครั้ง/ท่าน/เดือน (จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 12,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
  1.2 ส่วนลดสำหรับการใช้บริการ GrabFood รับส่วนลด 60 บาท/ครั้ง (ไม่รวมค่าส่ง) เมื่อชำระเงินผ่าน GrabPay ขั้นต่ำ 300 บาท ต่อเซลล์สลิป โดยผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ด “SCBDBFOOD” ก่อนการสั่งอาหารทุกครั้ง ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการ GrabFood เฉพาะร้านอาหาร "Partner" เท่านั้น จำกัดสิทธิ์ 2 ครั้ง/ท่าน/เดือน (จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 12,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
 • ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและ Login ผ่าน Grab Application ก่อนการใช้ส่วนลดนี้เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องระบุโค้ดส่วนลดให้ถูกต้องก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า) ได้
 • ผู้ถือบัตรตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนลด ที่ใช้ไม่หมดในการใช้บริการ 1 ครั้ง ไม่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งต่อไปได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถศึกษาวิธีการบันทึกบัตร SCB Debit Mastercard เข้าระบบเพื่อให้สามารถรับสิทธิส่วนลดได้ที่ http://grb.to/grabpayhowto
 • กรณีคำสั่งซื้อถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ถือบัตรไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ Grab ได้
 • รายการส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถสั่งซื้อได้เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ โดยสามารถตรวจสอบประเภทสินค้าที่ร่วมรายการได้ที่ Grab Application หรือก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า รวมถึงบริการอื่นๆ เป็นไปตามที่ https://www.grab.com/th/ กำหนด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ https://help.grab.com/passenger/th-th/, Facebook:: Grab, Grab Application :: Tab บัญชี  ศูนย์ความช่วยเหลือ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Grab โทร. 02 021 2500 ในวัน และเวลาทำการ (จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ธนาคาร และ Grab ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Grab เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02 777 7777