1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

 

ช้อปแบรนด์ดังคุ้มกว่า ที่ร้าน H&M

เมื่อจ่ายด้วยบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ด SCB

 

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่กดรับสิทธิ์ใช้รหัสส่วนลด มูลค่า 150 บาท ผ่านเมนู Easy Bonus ในแอป SCB EASY เพื่อชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ร้าน H&M ยอดชำระตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 2. จำกัดส่วนลดสูงสุด 150 บาท/บัตร/เดือน
 3. จำกัดสิทธิ์ 700 สิทธิ์ ต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 4,200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทั้งหมดผ่านบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 5. ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ผ่านช่องทาง Application หรือ Online และ ร้าน H&M ในสาขาต่างประเทศได้
 6. รหัสส่วนลดที่ได้รับสามารถใช้ได้ภายใน 180 นาที หลังจากกดยืนยันรับสิทธิ์ และต้องนำไปแสดงที่จุดชำระเงินของ H&M เท่านั้น กรณีกดรับสิทธิ์และไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์คืนได้
 7. สำหรับผู้ถือบัตรที่สมัครบัตรใหม่ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับรหัสส่วนลดผ่าน Notification / เมนู Easy Bonus ในแอป SCB Easy ในเดือนถัดจากเดือนที่สมัคร
 8. ธนาคารและ H&M ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณี ดังต่อไปนี้
  1) การไม่ได้รับรหัสส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  2) การไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus
  3) การใช้งานรหัสส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. สงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดเฉพาะสินค้าราคาปกติ และชำระเงินแบบเต็มจำนวนเท่านั้น
 10. ไม่สามารถนำรหัสส่วนลด ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อขอรับสิทธิ์
 11. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 12. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย และ/หรือ ในเหตุอื่นอันใด อันเกิดจากสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว
 13. ธนาคาร และ H&M ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ ธนาคาร และ H&M เป็นที่สุด
 14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777