1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

 

Toy R Us

บัตรเครดิต SCB แลกรับส่วนลด 10%

     

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (ยกเว้น บัตรเครดิต Family Plus, บัตรเครดิตนิติบุคคล และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท) (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ร้านค้า TOYS R US ทุกสาขา   แลกรับส่วนลด 10% เพียงนำคะแนน SCB Reward เท่ากับยอดซื้อ  ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
  • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนเพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10,000 คะแนน/ ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) / วัน / เดือน
  • หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม
  • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารฯ
  • คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นส่วนลดเพิ่มแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Central โทร 02-777-7777