1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

 

Tasty Deal อิ่มอร่อย กับ 5 แบรนด์ดัง

บัตรเครดิต SCB อิ่มอร่อย 5 ร้านดัง รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”)  เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร้านอาหารคั่วกลิ้งผักสด, มอส เบอร์เกอร์, ซูชิฮานะ, สมบูรณ์โภชนา, เอส แอนด์ พี ทุกสาขา รับเครดิตเงินคืน 50 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000  บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/ท่าน รวมทุกประเภทบัตร/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รวม 5 ร้านค้าที่ร่วมรายการ) สำหรับการทานภายในร้านอาหาร และ Take Away เท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
  • ผู้ถือบัตรลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพื่อรับเครดิตเงินคืน โดยส่ง SMS พิมพ์ DS วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนจากทางธนาคาร (ยกเว้นบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน) 
  • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้สอบถาม ณ จุดขายหรือให้บริการ
  • ผู้ถือบัตรจะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิต SCB และมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777