1 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563

 

ช้อปสบาย รับเงินคืนง่าย 2 คุ้ม รวมสูงสุด 18%

ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้นนำที่ร่วมรายการ

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

* เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต สำหรับยอดใช้จ่ายทุกๆ 1,200 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5% หรือ 60 บาท (สูงสุด 360 บาท) / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร SCB Private Banking, SCB First, SCB Prime และ SCB M Legend และรับเครดิตเงินคืน 3% หรือ 36 บาท (สูงสุด 216 บาท) ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563
 • จำกัดยอดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 360 บาท เมื่อรวมทุกสาขาและประเภทร้านค้าตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 60 วัน
 • หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ลงทะเบียน SMS คุ้มที่ 1 พิมพ์ SP1 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และจะต้องได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ โดยลงทะเบียน เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ บัตรเครดิต SCB Private Banking และ SCB M Legend รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องลงทะเบียน

** เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, SCB Family Plus และ SCB M (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป โดยใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ายอดซื้อ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 13% ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563
 • จำกัดการใช้คะแนนสะสม SCB Rewards รวมสูงสุดไม่เกิน 30,000 คะแนน / ท่าน (รวมทุกร้านค้า) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ลงทะเบียน SMS คุ้มที่ 2 พิมพ์ SP2 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย วรรค ตามด้วยยอดชำระผ่านบัตรฯ ที่ต้องการแลกคะแนน ส่งมาที่ 4545454 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และจะต้องได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ กรุณาระบุยอดพร้อมเศษทศนิยม (ถ้ามี) โดยการแลกคะแนน จะแลกได้เฉพาะยอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมทศนิยม) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,361.25 บาท พิมพ์ SMS ระบุ 1361.25 โดยธนาคารจะแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนจำนวน 1,361 คะแนน
 • ลงทะเบียน SMS ทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตร
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารตัดคะแนนสะสมและไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ • ธนาคารจะตัดคะแนน SCB Rewards เพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต โดยจะดำเนินการภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยคะแนนสะสมปรับปรุง และยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี 

เงื่อนไขรวม

 • ผู้ถือบัตรทุกประเภทต้องส่ง SMS ลงทะเบียน (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และจะต้องได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกครั้ง
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการทุกสาขา ดังนี้ Big C, mini Big C, Golden Place, Gourmet Market, Home Fresh Mart, MaxValu, MaxValu Tanjai, Tesco Lotus, Tesco Lotus Express, Tops(ยกเว้นซูเปอร์คุ้ม), Central Food Hall, Tops daily, UFM Fuji Super และ Villa Market และซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ (รายการออนไลน์) ได้แก่ Big C Online, Makro Click, Tesco Lotus Online, Tops online และ Villa Market ภายใต้ MCC 5411 และ 5499 ซึ่งระบุในระบบ Visa และ Mastercard เท่านั้น (ยกเว้น การซื้อสินค้าผ่อนชำระ
 • SCB 0% ดีจัง, การซื้อสินค้าและชำระค่าบริการในร้านค้าเช่าที่อยู่ในร้านค้าดังกล่าวข้างต้น การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า / ธุรกิจ และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันทำการ ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

*** เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ซื้อสินค้าผ่าน www.makroclick.com หรือ แม็คโครแอปพลิเคชันครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ใส่รหัสส่วนลด “sb100se” รับส่วนลดเพิ่ม 100 บาท
 • เมื่อสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวม 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (ไม่รวมค่าจัดส่ง) และชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์
 • ลูกค้าจะต้องกรอกรหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงิน ก่อนการชำระค่าสินค้าผ่าน www.makroclick.com หรือ แม็คโครแอปพลิเคชันเท่านั้น
 • จำกัด 3,000 สิทธิ์แรก/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • จำกัดการใช้รหัสส่วนลด 1 สิทธิ์/คน/รหัสสมาชิกแม็คโคร/ใบเสร็จ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • รหัสส่วนลดนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สงวนสิทธิ์ในการใช้รหัสส่วนลด 1 รหัส/ใบเสร็จเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777