15 มีนาคม 2564 – 15 มิถุนายน 2564

 

พุ่งตัวช้อปซูเปอร์ฯ รับเงินคืนรวมสูงสุด 17%* 

ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อชั้นนำที่ร่วมรายการ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

* เงื่อนไขคุ้มที่ 1 การรับเครดิตเงินคืน:

·        สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิต สำหรับยอดใช้จ่ายทุกๆ 1,200 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5% หรือ 60 บาท และเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการ 20,000 บาทขึ้นไป/ท่าน รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 700 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 - 15 มิถุนายน 2564

·        ยอดที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสม จะคำนวณนับจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป

·        จำกัดยอดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 300 บาท ต่อท่าน รวมทุกประเภทบัตร และไม่เกิน 700 บาท (รายการรับเพิ่ม) ต่อท่าน รวมทุกประเภทบัตร เมื่อรวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

·        ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·        ลงทะเบียน SMS คุ้มที่ 1 พิมพ์ NP1 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และจะต้องได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ  โดยลงทะเบียน เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ เพื่อรับสิทธิ์คุ้มที่ 1 ทั้งนี้ บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องลงทะเบียน

** เงื่อนไขคุ้มที่ 2 การใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน:

·        สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิต SCB M (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป โดยใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ายอดซื้อ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 12% ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 - 15 มิถุนายน 2564

·        จำกัดการใช้คะแนนสะสม SCB Rewards รวมสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน ต่อท่าน รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

·        ลงทะเบียน SMS คุ้มที่ 2 พิมพ์ NP2 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย วรรค  ตามด้วยยอดชำระผ่านบัตรฯที่ต้องการแลกคะแนน ส่งมาที่ 4545454 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และจะต้องได้รับข้อความตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการ  กรุณาระบุยอดพร้อมเศษทศนิยม (ถ้ามี) โดยการแลกคะแนน จะแลกได้เฉพาะยอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมทศนิยม) ลงทะเบียน SMS ทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตร  ตัวอย่างการส่ง SMS เช่น คุณนิว มียอดใช้จ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ 1,990.50 บาท ต้องการแลกคะแนนเท่ายอดซื้อ ส่ง SMS ดังนี้ พิมพ์ NP2 123412341234 1990.50 ส่งมาที่ 4545454

·        ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารตัดคะแนนสะสมและไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้

·        ธนาคารจะตัดคะแนน SCB Rewards เท่ายอดซื้อ เพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต โดยจะดำเนินการภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยคะแนนสะสมปรับปรุง และยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·        คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้

*/** เงื่อนไขรวม:

·        สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ที่ร่วมรายการ ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการทุกสาขา  ดังนี้  Big C, Mini Big C, Foodland, Golden Place, Gourmet Market, Home Fresh Mart, MaxValu, MaxValu Tanjai, Tesco Lotus, Tesco Lotus Express, Central Food Hall, Tops, Tops Daily (ยกเว้นซูเปอร์คุ้ม), Villa Market, UFM Fuji Super, Big Song, Big One, Klang Plaza และ Rimping และซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตรายการออนไลน์ ได้แก่ Big C Online, Makro Click, Tesco Lotus Online, Tops Online และ Villa market (ภายใต้ MCC 5411 และ 5499 ซึ่งระบุในระบบ Visa และ Mastercard เท่านั้น) ยกเว้น การซื้อสินค้าผ่อนชำระ SCB 0% ดีจัง, การซื้อสินค้าและชำระค่าบริการในร้านค้าเช่าที่อยู่ในร้านค้าดังกล่าวข้างต้น

·        การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

  เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

  ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

  ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

*** เงื่อนไขการรับส่วนลดเพิ่ม เมื่อช้อปออนไลน์

 

เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด Big C Online

Website: www.bigc.co.th

•      รหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท (SCBN100) เป็นส่วนลดที่มอบให้ลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ยังไม่เคยซื้อสินค้าที่ www.bigc.co.th หรือ Big C TH Application ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลด)

•      รหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท (SCBE100) เป็นส่วนลดที่มอบให้ลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกท่านเมื่อซื้อสินค้าที่ www.bigc.co.th หรือ Big C TH Application ตั้งแต่ 1,400 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลด)

•      ซื้อสินค้าระหว่างวันที่  20 มี.ค. – 15 มิ.ย. 64 เท่านั้น

•      กรอกรหัสส่วนลดในขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

•      ยกเว้นสินค้าประเภท สินค้าร้าน PURE, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรเติมเงิน, บัตรกำนัลเงินสด, กระเช้าของขวัญ, เครื่องดื่มเกลือแร่-ชูกำลัง, จักรยานยนต์, กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม (แพ็ค 30 กระป๋อง), นมผงสำหรับเด็กและทารกสูตร 1, 2 และ 5 (สูตรพิเศษ), สูตรพิเศษ 1+/3+ และอาหารเสริมสำหรับเด็ก, น้ำตาล และสารให้ความหวาน, เฮลซ์บลูบอย, น้ำหวานเข้มข้น, ไวตามิลค์ ทูโก 300 มิลลิลิตร แพ็ค 24, ไวตามิลค์ นมถั่วเหลือง ยูเอสที พลัส 250 มิลลิลิตร แพ็ค 36,นมถั่วเหลืองแลคตาซอย, น้ำมันปาล์ม, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำดื่มบริสุทธิ์, ทิพรส น้ำปลา ขวดเพ็ท 700 มิลลิลิตร, ทิพรส น้ำปลา ขวดเพ็ท 700 มิลลิลิตร (แพ็ค 12), ผงชูรส, รสดี ผงปรุงรส รสหมู 850 กรัม, รสดี ผงปรุงรส รสหมู ขนาด 75 กรัม แพ็ค 10, นมยูเอชที โฟร์โมสต์ รสจืด 225 มิลลิลิตร แพ็ค 6 และโซดาตราสิงห์ 325 มิลลิลิตร แพ็ค 24 ไม่ร่วมรายการ

•      ยกเว้นสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ: SAMSUNG NOTE8, SAMSUNG A6, SAMSUNG A30S 64 GB, SAMSUNG GALAXY TAB A8 NO S PEN, SAMSUNG J6+, SAMSUNG J4+, SAMSUNG J2 PRIME, HUAWEI Y9

•      จำกัดการใช้รหัสส่วนลด 1 สิทธิ์ (ครั้ง) / ใบสั่งซื้อ / โปรโมชั่น / ลูกค้า / ที่อยู่

•      รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

•      รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองท้ายใบเสร็จหรือคูปองส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ได้จากการซื้อสินค้าที่ห้างบิ๊กซีสาขาต่างๆ ได้ และไม่สามารถใช้กับสินค้าแลกซื้อ ได้ในทุกกรณี

•      รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการจัดส่งสินค้าได้

•      กรณีลูกค้ายกเลิกใบสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ ในการใช้รหัสส่วนลดดังกล่าว

•      กรณีลูกค้าขอคืนเงิน (Refund) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลด ในทุกกรณี

•      กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลด ในทุกกรณี

•      กรณีเกิดข้อพิพาท หรือตรวจสอบพบการทุจริต การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

•      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•      ไม่สามารถนำคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จที่ได้จากการซื้อสินค้าที่ห้างบิ๊กซีสาขาต่างๆ มาใช้ร่วมกับบิ๊กซีช้อปปี้งออนไลน์ได้

•      เพื่อเป็นการกระจายการขายสินค้าให้กับลูกค้าท่านอื่น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ขอยกเลิกคำสั่งซื้อที่บริษัทเห็นว่าเข้าข่ายเป็นการซื้อเหมา โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น กรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของบิ๊กซีเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับสินค้าที่สาขา และจัดส่งสินค้า

•      ขั้นตอนการรับสินค้า ผู้รับสินค้าต้องแสดงบัตรประชาชนพร้อมกับใบสั่งซื้อ โดยชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้าในใบสั่งซื้อ และ บัตรประชาชนของผู้มารับ ต้องมีข้อมูลที่ตรงกันเท่านั้น จึงจะสามารถรับสินค้าได้

•      กรณีเลือกรับสินค้าที่สาขา เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษของลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสินค้าแทนบุคคลอื่น ในทุกกรณี : คลิก รายละเอียดการรับสินค้าที่สาขาบิ๊กซี

•      กรณีซื้อสินค้าบิ๊กซี ผ่าน www.bigc.co.th สามารถเลือกรับสินค้าที่สาขา เมื่อซื้อสินค้าไม่เกิน 500 บาท

•      กรณีซื้อสินค้าบิ๊กซี ผ่าน www.bigc.co.th สามารถเลือกบริการจัดส่งสินค้า เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไป บริษัทฯ จะคำนวนค่าบริการจัดส่ง 69 บาท / ใบสั่งซื้อ (ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ทางบิ๊กซีกำหนด เท่านั้น : คลิก รายละเอียดบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน)

•      พื้นที่ให้บริการจัดส่ง : กรุงเทพและปริมณฑล, เชียงใหม่, พัทยา และ ภูเก็ต

•      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าด่วน

•      ขั้นตอนการรับสินค้า ผู้รับสินค้าต้องแสดงบัตรประชาชนพร้อมกับใบสั่งซื้อ โดยชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้าในใบสั่งซื้อ และบัตรประชาชนของผู้มารับ ต้องมีข้อมูลที่ตรงกันเท่านั้น จึงจะสามารถรับสินค้าได้

•      กรณีซื้อสินค้าบิ๊กซี ผ่าน www.bigc.co.th พร้อมเลือกบริการจัดส่งสินค้าด่วนใน 1 ชั่วโมง เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไป บริษัทฯ จะคำนวนค่าบริการจัดส่ง 69 บาท / ใบสั่งซื้อ (ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ทางบิ๊กซีกำหนด เท่านั้น : คลิก รายละเอียดบริการจัดส่งสินค้าด่วน)

•      พื้นที่ให้บริการจัดส่งในเขตกรุงเทพมหนคร (ได้แก่ เขตคลองเตย, วัฒนา, บางคอแหลม, บางรัก, ยานนาวา, สาทร, ดุสิต, ปทุมวัน, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, พระนคร, ราชเทวี, สัมพันธวงศ์, ดินแดง, พญาไท, ห้วยขวาง, จตุจักร, บางเขน, ลาดพร้าว, สายไหม, บางกะปิ, บึงกุ่ม, วังทองหลาง, คลองสามวา, คันนายาว, มีนบุรี, สะพานสูง, บางนา, ประเวศ, พระโขนง, สวนหลวง, บางเสาธง, บางพลี, ลาดกระบัง, เมืองสมุทรปราการ, พระประแดง)

•      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•      สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทร. 1756

 

เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด Makro Click

Website: www.makroclick.com

•      รหัสส่วนลดมูลค่า 100 บาท เป็นส่วนลดที่มอบให้ลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ยังไม่เคยซื้อสินค้าที่ www.makroclick.com หรือ แม็คโคร แอปพลิเคชัน และมาซื้อสินค้าที่ www.makroclick.com หรือ แม็คโคร แอปพลิเคชัน เป็นครั้งแรก เมื่อซื้อสินค้ามูลค่าครบ 2,000 บาทขึ้นไป / 1 ใบเสร็จ (ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำจะต้องเป็นยอดหลังหักส่วนลดและไม่รวมค่าจัดส่ง) และใส่รหัส scb1n ที่หน้าชำระเงิน ก่อนการชำระค่าสินค้า

•      รหัสส่วนลดมูลค่า 160 บาท เป็นส่วนลดที่มอบให้ลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกท่าน เมื่อซื้อสินค้ามูลค่าครบ 4,000 บาทขึ้นไป / 1 ใบเสร็จ (ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำจะต้องเป็นยอดหลังหักส่วนลดและไม่รวมค่าจัดส่ง) และใส่รหัส scb6e ที่หน้าชำระเงิน ก่อนการชำระค่าสินค้า

•      ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 – 15 มิถุนายน 2564

•      จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 1 สิทธิ์ (ครั้ง) / 1 ใบเสร็จ / 1 หมายเลขสมาชิก / 1 ผู้ใช้ เท่านั้น

•      สิทธิ์มีจำนวนจำกัด จำกัด 2,000 สิทธิ์แรก / รหัสส่วนลด /ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

•      รหัสส่วนลดที่ระบุ ไม่สามารถแลก ทอนเป็นเงินสดได้, ไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

•      กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้

•      บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•      สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทร 0-2335-5300 กด 2 ทุกวัน (เวลา 06.00-20.00 น.)

 

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.makroclick.com หรือ แม็คโคร แอปพลิเคชัน

•          สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เมื่อซื้อครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลดและไม่รวมค่าจัดส่ง)

 

เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด Tesco Lotus Online

Website: https://shoponline.tescolotus.com

 

•      ลูกค้านำรหัสที่ได้รับ และ ใส่รหัสส่วนลดก่อนทำการชำระค่าสินค้า ที่  https://shoponline.tescolotus.com

•      คูปองโค้ดเพื่อใช้เป็นส่วนลดได้เฉพาะซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://shoponline.tescolotus.com  (“เว็บไซต์”) เท่านั้น

•      คูปองโค้ดเพื่อใช้เป็นส่วนลดได้เฉพาะบริการจัดส่งถึงบ้าน (Next Day and Same Day Delivery) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการบริการรับเองที่สาขา และ บริการ Chat and Shop ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีใช้ส่วนลดไม่ถูกเงื่อนไข

•      คูปองโค้ดส่วนลด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็น หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือ ใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

•      สามารถใช้ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่ระบุ และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภทสุรา บุหรี่ บัตรเติมเงิน แอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรของขวัญ เครื่องดื่มชูกำลัง, M150, สปอนเซอร์, กระทิงแดง, ผงชูรสอายิโนะโมโต๊ะ, กาแฟเบอร์ดี้ ไอซ์คอฟฟี่, นมหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เป็นอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอายุไม่เกิน 3 ปี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีใช้ส่วนลดไม่ถูกเงื่อนไข

•      สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น

•      จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ต่อวันเท่านั้น

•      ส่วนลดที่ท่านจะได้จาก e-coupon จะนำมาหักออกจากยอดการซื้อสินค้าของท่านโดยอัตโนมัติก่อนที่ท่านจะต้องชำระเงิน

•      ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า

•      สามารถเลือกช่วงเวลาจัดส่งสินค้าตั้งแต่ 10.00 น. – 22.00 น. แต่ละช่วงของการจัดส่งจะมีจำนวนการจัดส่งสูงสุดที่รองรับได้

•      สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ 

•      เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

•      สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทร. 1712 กด 6 ทุกวัน (เวลา 08.00-22.00 น.)

เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด Tops Online

Website: www.tops.co.th

•      รหัสส่วนลด 200 บาท: เมื่อช้อปครบ 1,500 บาท ต่อใบเสร็จ คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว  เฉพาะรอบจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ( 7 วันหลังจากสมัครสมาชิก )  จำกัดการรับส่วนลดมูลค่า 200 บาท ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อหมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ

•      รหัสส่วนลด 80 บาท: เมื่อช้อปครบ 1,200 บาท ต่อใบเสร็จ คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว  จำกัดการรับส่วนลดมูลค่า 80 บาท 3 สิทธิ์ ต่อหมายเลขเดอะวัน ตลอดรายการ

•      สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเดอะวัน และลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์เท่านั้น

•      โปรโมชั่นนี้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ ออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เฉพาะสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

•      ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

•      ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อเบอร์ดี้, ยี่ห้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยี่ห้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค 24, ยี่ห้อเฮลซ์บลูบอย และยี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอาง

•      ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

•      คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อของใบเสร็จนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละคูปองรวมกัน

•      ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

•      บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•      สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Topsonlinecs@tops.co.th หรือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ โทร. 02-295-0930 ทุกวัน (เวลา 09.00 – 21.00 น.)

เงื่อนไขรวม การรับส่วนลดเพิ่ม เมื่อช้อปออนไลน์:

•      ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย สอบถามข้อมูลสินค้า การบริการ กรุณาติตต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ตามที่แต่ละร้านค้ากำหนด