19 มิถุนายน 2563 – 2 สิงหาคม 2563

 

ฉลองเอาท์เล็ตแห่งใหม่ Siam Premium Outlets Bangkok

บัตรเครดิต SCB ช้อปคุ้มอย่างมีสไตล์ รับฟินฟิน 2 สิทธิพิเศษ ที่ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต แห่งแรกในประเทศไทย

 • สิทธิพิเศษที่ 1  : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8%

 • สิทธิพิเศษที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%
   

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*สิทธิพิเศษที่ 1 รับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. 63 - 2 ส.ค 63
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เป็นตามที่กำหนดจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืนได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)

**สิทธิพิเศษที่ 2 ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิต Family Plus และ บัตรเครดิต SCB M (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. 63 - 2 ส.ค 63
 • สำหรับวันที่ 19 มิ.ย.63 – 28 มิ.ย.63 ผู้ถือบัตรใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% และจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100,000 คะแนน /ท่าน ตลอดระยะเวลาใช้จ่ายในช่วงวันที่ 19 มิ.ย.63 – 28 มิ.ย.63
 • สำหรับวันที่ 29 มิ.ย.63 – 2 ส.ค. 63 ผู้ถือบัตรใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% และจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 150,000 คะแนน /ท่าน ตลอดระยะเวลาใช้จ่ายในช่วงวันที่ 29 มิ.ย.63 – 2 ส.ค. 63
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้วไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced )
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการโดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)

เงื่อนไขทั่วไป

 • สงวนสิทธิ์สำหรับการใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ ร้านเฟอร์นิเจอร์ ร้านเครื่องประดับ นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า และร้านอาหาร เท่านั้น
 • ยกเว้นการใช้จ่ายภายใน FOOD REPUBLIC / ร้านนวดสปาและสถาบันเสริมความงาม อาทิเช่น GRAND MASSAGE & SPA / ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น TEFAL ร้านกล้อง เครื่องเสียง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT อาทิเช่น .LIFE, BANANA IT / Gift Card Voucher /สินค้าผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท/ ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร/ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ/ ค่าดอกเบี้ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงเพื่อมาลงทะเบียนรับสิทธิ์บริเวณจุดแลกของสมนาคุณ Information Center ประตู A ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนและการใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใด ๆ
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารเมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมณ จุดขาย หรือ หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ SCB Call Center โทร. 02-777-7777