8 มกราคม 2565 – 25 มิถุนายน 2565

 

Shopee ช้อปมันส์วันเสาร์

ช้อปมันส์ ทุกวันเสาร์กับบัตรเครดิต SCB รับส่วนลด 200 บาท* 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

·        สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล) (“ผู้ถือบัตร”) กรอกโค้ดส่วนลด SCBCRESAT รับส่วนลด 200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,500 บาท ขึ้นไป ต่อรายการสั่งซื้อ ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ในทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2565 – 25 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

·        สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 23.59 น.

·        จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อสัปดาห์

·        จำกัด 165 สิทธิ์ต่อสัปดาห์ และรวม 4,125 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

·        ผู้ถือบัตรต้องเป็นสมาชิกและทำการล็อกอินบัญชี Shopee (Thailand) ก่อนการใช้โค้ดส่วนลดและเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น

·        ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อสินค้าในเชิงธุรกิจค้าส่งและไม่สามารถใช้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้า

·        Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ Shopee (Thailand) กำหนด

·        กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิกผู้ถือบัตรจะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้

·        เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ Shopee (Thailand) กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อสินค้าและคืนสินค้าได้ที่ www.shopee.co.th

·        ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

·        ธนาคารและ Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของ ธนาคารและ Shopee เป็นที่สุด

·        ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ เกิดความเสียหายใดหรือข้อบกพร่องใดๆ  หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ต้องการตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า ประสบปัญหาในการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Shopee (Thailand) โดยตรง โทร. 02-017-8399 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น.- 17.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือติดต่อผ่านช่องทาง Shopee Live Chat

·        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777