3 กรกฎาคม 2564 – 25 ธันวาคม 2564

 

Shopee

ทุกวันเสาร์ รับส่วนลด 150 บาท

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

·         สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล) (“ผู้ถือบัตร”) ทุกวันเสาร์รับส่วนลด 150 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต่อรายการสั่งซื้อ ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เพียงกรอกโค้ดส่วนลด SCBCRESAT ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 – 25 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

·         สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.– 23.59 น.

·         จำกัดสิทธิ์ส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อสัปดาห์

·         จำกัด 150 สิทธิ์ ต่อสัปดาห์ และจำกัดสิทธิ์รวม 3,900 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

·     ผู้ถือบัตรต้องเป็นสมาชิก Shopee ทำการล็อกอินก่อนการใช้โค้ดส่วนลดและเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น

·         ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อสินค้าในเชิงธุรกิจค้าส่งและไม่สามารถใช้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้า

·         Shopee ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ Shopee กำหนด

·         สงวนสิทธิ์รายการสั่งซื้อที่มีการยกเลิกผู้ถือบัตรจะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้ทุกกรณี

·         เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ Shopee กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อสินค้าและคืนสินค้าได้ที่ www.shopee.co.th

·         ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

·         ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตร มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตร มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

·         ธนาคารและ Shopee มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของ ธนาคารและ Shopee เป็นที่สุด

·         ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ต้องการตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า ประสบปัญหาในการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Shopee (Thailand) โดยตรง โทร. 02-017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น.- 17.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือติดต่อผ่านช่องทาง Shopee Live Chat

·         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777