1 กันยายน 2563 – 30 พฤศจิการยน 2563

 

Shopaholic @ Fashion Island, Promenade และ Terminal 21

ช้อปสุดฟินแลกรับเงินคืนสูงสุด 12% ที่ศูนย์การค้า Fashion Island, Promenade, Terminal 21

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการภายในโซนศูนย์การค้า FashionIsland, The Promenade, Terminal 21 อโศก, Terminal 21 พัทยา และ Terminal 21 โคราช และ Kelly and Klein ได้แก่ ร้านค้าเครื่องประดับ ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ ชุดเครื่องนอน นาฬิกา แว่นตา เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า และร้านอาหารโซนศูนย์การค้าเท่านั้น
 • ยกเว้นการใช้จ่ายภายในห้าง Robinson, Pier 21, HomePro, HomePro Living, Power Buy, The Power Life of HomePro, Supersport, Sport World, Officemate, Big C, Gourmet Market, Tops Supermarket, Foodland, SB Design Square, Index Living Mall, Food Court, Take Away, Take Home, Edutainment Zone อาทิ สถาบันสอนพิเศษ, สถาบันสอนดนตรี, Entertainment Zone, SF Cinema, Major Cineplex, The Promenade Cineplex, Hahama, Box Office, ร้านหนังสือ อาทิ B2S, SE-ED, ร้านนายอินทร์, ร้านทอง, คลินิกและสถาบันเสริมความงาม, คอร์สออกกำลังกายและ Fitness, ร้านเครื่องเสียง, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, ร้านคอมพิวเตอร์, ร้านกล้องและอุปกรณ์ IT อาทิ Mind, IT CITY, Banana IT, BIG Camera, การใช้จ่ายที่ร้าน Mobile อาทิ เช่น ร้าน AIS, DTAC, True, Jaymart, Istudio, .LIFE, Vertu, Samsung, Huawei, Mi, บัตรโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน/ บัตรเติมเงิน, Gift Card Voucher, ธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, ค่าดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ, เครื่องยนต์ รถยนต์, สินค้าจากโปรแกรมผ่อนชำระทุกประเภท, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก และรวมถึงสินค้าหมวดอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้
 • ผู้ถือบัตรต้องนำเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงเพื่อมาลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้า ณ จุดแลกของสมนาคุณที่กำหนด
  FashionIsland เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
  - The Promenade เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
  - Terminal 21 อโศก เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น M ปารีส
  - Terminal 21 โคราช และ Kelly and Klein เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ปารีส
  - Terminal 21 พัทยา เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ปารีส
 • จำกัดการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน/ ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร)/ ศูนย์การค้าตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก ขอคืน แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 5 วันหลังทำรายการ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตในรอบบัญชีถัดไป
 • หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้เครดิตเงินคืน ไม่เกินจำนวนวงเงินการใช้บัตรเครดิตในแต่ละรอบบัญชีที่ธนาคารกำหนดให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิต
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและหรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร 02-777-7777