ใช้ M Point แลกรับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุด 40%

 

 

เงื่อนไข

*สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร M Card

 • เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดซื้อ/ใบเสร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และพารากอน รวมเพาเวอร์มอลล์ กรูเมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท เฉพาะวันที่ 3 ก.ค. 63 – 7 ก.ค. 63 และ 29 ก.ค. 63 – 2 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – ห้างฯ ปิด
 • แสดงบัตรสมาชิก M Card ตัวจริง และบัตรประชาชน ที่มีชื่อตรงกันกับบัตรสมาชิก M Card เพื่อใช้ในการแลกคะแนน M Point เท่ากับยอดซื้อ เพื่อแลกรับ ส่วนลดเพิ่ม 20% โดยไม่สามารถนำคะแนนน้อยกว่า หรือมากกว่ามาแลกเป็นส่วนลดเพิ่มได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อนการชำระเงิน, สามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่ม กับส่วนลดอื่นๆ ได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการภายในห้างฯ ในวันและสาขาเดียวกัน รวม Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart (เฉพาะ การชำระที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ไม่รวมการชำระผ่านช่องทางออนไลน์ M Chat & Shop, Call To Order, M Card Shop Online)
 • ยกเว้นบลูพอร์ต สุรา/Wine Cellar, Food Hall, Take Home บัตรกำนัล บัตรเติมเงินทุกประเภท ยา นมผง การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน ร้านค้าเช่า สินค้าไม่ร่วมรายการ
 • จำกัดการใช้คะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน และจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน/1 ใบเสร็จ/1 ท่าน/1 หมายเลขบัตร M Card/ทุกสาขา/ตลอดรายการ
 • คะแนนที่แลกเป็นส่วนลดเพิ่มแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้
 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่ออื่นๆ ของรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของห้างฯ เป็นที่สุด

**สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”)

 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน บลูพอร์ต เพาเวอร์มอลล์ กรูเมต์ มาร์เก็ต โฮม เฟรช มาร์ท ทุกสาขา (ไม่รวมการ ชำระผ่านช่องทางออนไลน์ M Chat & Shop, Call To Order, M Card Shop Online) เฉพาะวันที่ 3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 และ 29 ก.ค. 63 – 2 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – ห้างฯ ปิด
 • ยกเว้น สุรา/Wine Cellar, Food Hall, Take Home, สินค้าแลกซื้อ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ สินค้าจากโปรแกรมผ่อนชำระ SCB ดีจัง 0% การซื้อบัตรกำนัล บัตรเติมเงินทุกประเภท ยา นมผง การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และศูนย์การค้า ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน/ท่าน/ทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M/ทุกสาขา/ตลอดรายการ
 • หากยอดซื้อเป็นทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการ ชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิต ของธนาคาร
 • คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นส่วนลดแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือ ทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB M Call Center โทร 1295