1 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

 

M POWER SURPRISE เซอร์ไพรส์สุดพลัง

ช้อป กิน ฟินจุกๆ แลก 199 M Point กับบัตรเครดิต SCB M VISA

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท ของธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

(1) เงื่อนไขการรับสิทธิ์ภายในห้างสรรพสินค้า (Department Store) / Gourmet Market / Home Fresh Mart

เพียงใช้คะแนน M Point 199 M Point แลกรับ e-Coupon ส่วนลด ตามระดับ M Power Tier ดังนี้

 • MM Power White Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป จำกัด 200 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 1,800 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Red Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป จำกัด 100 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 900 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Blue Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป จำกัด 80 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 720 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Black Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 800 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป จำกัด 50 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 450 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

e-Coupon สามารถใช้ได้ที่ห้างสรรพสินค้า (Department Store) เดอะมอลล์ ทุกสาขา เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน และที่ Gourmet Market / Home Fresh Mart ในห้างฯ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ยกเว้นบลูพอร์ต ยกเว้นการซื้อสินค้าประเภทสุรา, Wine Cellar, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, นมผง ,ผักและผลไม้ การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวนและร้านค้าเช่า e-Coupon สามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดในการชำระสินค้าราคาปกติ และสินค้าราคาโปรโมชัน กดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

(2) เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Gourmet Eats (Food Court)

เพียงใช้คะแนน M Point 199 M Point แลกรับบัตร Food Card ตามระดับ M Power Tier ดังนี้

 • M Power White Tier แลกรับเพิ่มบัตร Food Card เป็นมูลค่า 100 บาท เมื่อเติมเงินเข้าบัตร Food Card 50 บาทขึ้นไป (บัตรไม่สามารถแลกคืนได้) บัตร Food Card มีอายุการใช้งานภายใน15 วัน หลังแลก จำกัด 100 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 900 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Red Tier แลกรับเพิ่มบัตร Food Card เป็นมูลค่า 150 บาท เมื่อเติมเงินเข้าบัตร Food Card 50 บาทขึ้นไป (บัตรไม่สามารถแลกคืนได้) บัตร Food Card มีอายุการใช้งานภายใน15 วัน หลังแลก จำกัด 80 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 720 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Blue Tier แลกรับเพิ่มบัตร Food Card เป็นมูลค่า 250 บาท เมื่อเติมเงินเข้าบัตร Food Card 100 บาทขึ้นไป (บัตรไม่สามารถแลกคืนได้) บัตร Food Card มีอายุการใช้งานภายใน 30 วัน หลังแลก จำกัด 50 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 450 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Black Tier แลกรับเพิ่มบัตร Food Card เป็นมูลค่า 300 บาท เมื่อเติมเงินเข้าบัตร Food Card 100 บาทขึ้นไป (บัตรไม่สามารถแลกคืนได้) บัตร Food Card มีอายุการใช้งานภายใน 30 วัน หลังแลก จำกัด 20 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 180 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

สามารถแลกบัตร Food Card ได้ที่ Gourmet Eats (Food Court) ในห้างฯ เดอะมอลล์ ทุกสาขา,เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ยกเว้นบลูพอร์ต สงวนสิทธิ์เฉพาะการแลกบัตรประเภทไม่รับคืนเท่านั้น บัตรที่หมดอายุการใช้งานไม่สามารถชำระค่าอาหาร บริการและไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด กดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

(3) เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Gourmet Online / M Online

เพียงใช้คะแนน M Point 199 M Point แลกรับ e-Coupon ส่วนลด ตามระดับ M Power Tier ดังนี้

 • M Power White Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 100 บาทเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป จำกัด 30 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 270 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Red Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 150 บาทเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป จำกัด 20 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 180 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Blue Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 200 บาทเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป จำกัด 10 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 90 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Black Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 800 บาทเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป จำกัด 10 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 90 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

e-Coupon สามารถใช้ได้ที่ MOnline.com และ GourmetMarketThailand.com กดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

(4) เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Bar B Q Plaza

เพียงใช้คะแนน M Point 199 M Point แลกรับ e-Coupon ส่วนลด ตามระดับ M Power Tier ดังนี้

 • M Power White Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 50 บาท เมื่อรับประทานอาหารภายในร้านหรือซื้อกลับบ้าน และชำระด้วยบัตรเครดิต SCB M VISA จำกัด 126 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 1,134 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Red Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 100 บาท เมื่อรับประทานอาหารภายในร้านหรือซื้อกลับบ้าน และชำระด้วยบัตรเครดิต SCB M VISA จำกัด 90 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 810 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Blue Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 150 บาท เมื่อรับประทานอาหารภายในร้านหรือซื้อกลับบ้าน และชำระด้วยบัตรเครดิต SCB M VISA จำกัด 40 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 360 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Black Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 200 บาท เมื่อรับประทานอาหารภายในร้านหรือซื้อกลับบ้าน และชำระด้วยบัตรเครดิต SCB M VISA จำกัด 20 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 180 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

e-Coupon สามารถใช้ได้ที่ร้าน Bar B Q Plaza ในห้างฯ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ บางกะปิ, และ เดอะมอลล์ โคราช กดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

(5) เงื่อนไขการรับสิทธิ์ทองสมิทธ์

เพียงใช้คะแนน M Point 199 M Point แลกรับ e-Coupon ส่วนลด ตามระดับ M Power Tier ดังนี้

 • M Power White Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 50 บาท เมื่อรับประทานอาหารภายในร้านหรือซื้อกลับบ้าน และชำระด้วยบัตรเครดิต SCB M VISA จำกัด 100 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 900 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Red Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 100 บาท เมื่อรับประทานอาหารภายในร้านหรือซื้อกลับบ้าน และชำระด้วยบัตรเครดิต SCB M VISA จำกัด 80 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 720 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Blue Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 150 บาท เมื่อรับประทานอาหารภายในร้านหรือซื้อกลับบ้าน และชำระด้วยบัตรเครดิต SCB M VISA จำกัด 40 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 360 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Black Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 200 บาท เมื่อรับประทานอาหารภายในร้านหรือซื้อกลับบ้าน และชำระด้วยบัตรเครดิต SCB M VISA จำกัด 20 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 180 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

e-Coupon สามารถใช้ได้ที่ร้านทองสมิทธ์ในห้างฯ ดิ เอ็มควอเทียร์ และ สยามพารากอน กดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

(6) เงื่อนไขการรับสิทธิ์ o-li-no Crepe & Tea

เพียงใช้คะแนน M Point 199 M Point แลกรับ e-Coupon ส่วนลด ตามระดับ M Power Tier ดังนี้

 • M Power White Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 50 บาท เมื่อรับประทานอาหารภายในร้านหรือซื้อกลับบ้าน และชำระด้วยบัตรเครดิต SCB M VISA จำกัด 100 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 900 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Red Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 100 บาท เมื่อรับประทานอาหารภายในร้านหรือซื้อกลับบ้าน และชำระด้วยบัตรเครดิต SCB M VISA จำกัด 80 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 720 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Blue Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 150 บาท เมื่อรับประทานอาหารภายในร้านหรือซื้อกลับบ้าน และชำระด้วยบัตรเครดิต SCB M VISA จำกัด 40 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 360 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Black Tier แลกรับ e-Coupon ส่วนลด 200 บาท เมื่อรับประทานอาหารภายในร้านหรือซื้อกลับบ้าน และชำระด้วยบัตรเครดิต SCB M VISA จำกัด 20 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 180 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

e-Coupon สามารถใช้ได้ที่ร้าน o-li-no Crepe & Tea ในห้างฯ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ บางกะปิ, และเดอะมอลล์ โคราช กดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

(7) เงื่อนไขการรับสิทธิ์ McDonald’s

เพียงใช้คะแนน M Point 199 M Point แลกรับเมนูตามระดับ M Power Tier ดังนี้

 • M Power White Tier แลกรับเฟรนช์ฟรายส์ ขนาด M 1 กล่อง มูลค่าเริ่มต้น 68 บาท จำกัด 100 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 900 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Red Tier แลกรับชุดอิ่มครบ 4 เมนู (ชุดเบอร์เกอร์ไก่เปปเปอร์) มูลค่าเริ่มต้น 170 บาท ซึ่งประกอบด้วย เบอร์เกอร์ไก่เปปเปอร์ 1 ชิ้น + แมคนักเก็ต 4 ชิ้น + เฟรนช์ฟรายส์ขนาดปกติ 1 กล่อง + เครื่องดื่มขนาด 12Oz. 1 แก้ว จำกัด 80 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 720 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Blue Tier แลกรับชุดกินเล่นแชริง บอกซ์ มูลค่าเริ่มต้น 224 บาท ซึ่งประกอบด้วย แมคนักเก็ต 6 ชิ้น + ไก่ไม่มีกระดูก 3 ชิ้น + เฟรนช์ฟรายส์ขนาดปกติ 1 กล่อง + เครื่องดื่มขนาด 12Oz. 1 แก้ว จำกัด 40 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 360 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • M Power Black Tier แลกรับชุดอิ่มคุ้มจุใจ มูลค่าเริ่มต้น 316 บาท ซึ่งประกอบด้วย แมคฟิช 1 ชิ้น + แมคนักเก็ต 4 ชิ้น + แมคไก่กรอบ 1 ชิ้น + เฟรนช์ฟรายส์ขนาด M 1 กล่อง + เครื่องดื่มขนาด 12Oz. 1 แก้ว จำกัด 20 สิทธิ์ / เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 180 สิทธิ์ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน / รวมทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

e-Coupon สามารถใช้ได้ที่ร้าน McDonald’s ในห้างฯ เดอะมอลล์ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขารามคำแหง), ดิ เอ็มควอเทียร์, และ สยามพารากอน กดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบสถานะ M Power ของตนเองบน M Card แอปพลิเคชัน โดยกดเมนู Account เพื่อดูสถานะ M Power และกดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น. หรือตามเวลาเปิดทำการของห้างแต่ละสาขา ตามประกาศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ รหัสที่ได้รับจะมีอายุ 24 ชั่วโมง หลังกดรับสิทธิ์, โปรดแสดงรหัสเพื่อใช้สิทธิ์กับพนักงานขาย

เงื่อนไขรวม

ผู้ถือบัตร สามารถแลกรับสิทธิ์ที่ (1) ถึง (7) โดยใช้คะแนน M Point ตามประเภทของสิทธิ์ที่กำหนด

 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำไปใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่มาจากการบันทึกหน้าจอโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • คะแนน M Point ที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป เป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหาย จากการซื้อหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการซื้อหรือบริการโปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์โปรโมชันย้อนหลังได้ที่เมนู ประวัติ M Coupon บน M Card แอปพลิเคชัน, กรณีกดรับสิทธิ์แต่ยังไม่นำมาใช้ สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ที่ เมนู ประวัติ M Coupon ด้านมุมขวาล่าง
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ M Card แอปพลิเคชัน หรือ สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนทำรายการ หรือ SCB M CALL CENTER โทร.1295
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและห้างฯ กำหนด