1 พฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

 

รับโค้ดส่วนลด 50 บาท เมื่อสั่งอาหารผ่านแอปโรบินฮู้ด

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต SCB M เท่านั้น   คลิกเพื่อกดรับโค้ดส่วนลด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อยู่บ้านอิ่มฟรี กับบัตรเครดิต SCB M รับโค้ดส่วนลด Robinhood App มูลค่า 50 บาท

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (ผู้ถือบัตร) กดรับโค้ดส่วนลด Robinhood Application มูลค่า 50 บาท ผ่านแอป SCB EASY ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564
 • โปรดระบุโค้ดส่วนลด ที่ได้รับ ในขั้นตอนการชำระเงินผ่าน Robinhood Application
 • ยอดซื้อขั้นต่ำใน Robinhood Application ต้องไม่น้อยกว่ามูลค่า โค้ดส่วนลดที่ได้รับ
 • ยอดรวมค่าอาหารและค่าจัดส่งหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้วจะต้องมีมูลค่า 1 บาทขึ้นไป
 • จำกัดการใช้ 1 โค้ดส่วนลดต่อรายการสั่งซื้อ
 • โค้ดส่วนลด Robinhood Application จำกัดสิทธิ์ 7,500 สิทธิ์/เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 22,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายหรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • ผู้ถือบัตรสามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยได้รับสิทธิ์สูงสุด 6 ครั้งตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • กรณีกดรับสิทธิ์แล้วไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนสิทธิ์ได้ ไม่สามารถโอนให้แก้ผู้อื่นแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
 • เมื่อกดยืนยันสิทธิ์ต้องนำไปใช้ที่แอป Robinhood ภายใน 180 นาที หลังจากได้รับสิทธิ์กรณีกดรับสิทธิ์และไม่ได้ใช้ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละการรับสิทธิ์และไม่สามารถเรียกคืนสิทธิ์ได้ และคูปองสามารถใช้ได้ภายในวันที่กดรับสิทธิ์เท่านั้น
 • ธนาคาร และบริษัท Purple Ventures ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผู้ถือบัตรในกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  • การไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิในเมนูสิทธิพิเศษ Easy bonus
  • การใช้งานโค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • โค้ดส่วนลด สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้โดยเลือกที่ “ประวัติการใช้สิทธิ์” ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus บนแอป SCB EASY
 • ธนาคาร และบริษัท Purple Ventures ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และบริษัท Purple Ventures เป็นที่สุด
 • ธนาคารและบริษัท Purple Ventures ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้าและ/หรือการให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้าและ/หรือการให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลด เป็นต้น กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564 โดยตรง
 • การให้บริการ Food Delivery Platform ให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures ในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB M CALL CENTER โทร.1295