2 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

แจกปัง ลุ้นรับคะแนน M Point รวมสูงสุด 3,000,000 M Point

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB M VISA ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา และทุกช่องทางที่ร่วมรายการ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขลุ้นรับคะแนน M Point รวมสูงสุด 3,000,000 M Point

 • ผู้ถือบัตร SCB M VISA รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเติมเงิน SCB M VISA ครบทุก 1,000 บาท (เศษของ 1,000 บาทไม่นำมาคำนวณเพื่อลุ้นชิงรางวัล) ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระและงามวงศ์วาน เดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน (รวม กูร์เมต์ มาร์เก็ต โฮม เฟรช มาร์ท และเพาเวอร์ มอลล์) ช่องทางออนไลน์ www.monline.com, www.gourmetmarketthailand.com, Call To Order, Mchat&shop, Facebook Monline Thailand, Live Personal Shopper และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา ยกเว้น เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 • รางวัลที่ 1 คะแนน 1,000,000 M Point จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 125,000 บาท รวมมูลค่า 125,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 คะแนน 100,000 M Point จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 12,500 บาท รวมมูลค่า 62,500 บาท
 • รางวัลที่ 3 คะแนน 50,000 M Point จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,250 บาท รวมมูลค่า 187,500 บาท รวมทั้งสิ้น 36 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 375,000 บาท
 • สำหรับการใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าฯ ระบบจะคำนวณยอดใช้จ่ายและจำนวนสิทธิ์ทั้งหมดให้อัตโนมัติเมื่อครบกำหนดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยผู้ถือบัตรลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ผ่าน M Card Application หรือที่จุด Inspector ภายในห้างสรรพสินค้า
 • สำหรับการใช้จ่ายในศูนย์การค้า ผู้ถือบัตรต้องนำบัตร SCB M VISA พร้อมใบเสร็จและเซลล์สลิปมาลงทะเบียนที่จุด Redemption ศูนย์การค้าที่กำหนดทุกครั้ง ภายในวันและสาขาเดียวกัน ใบเสร็จศูนย์การค้าที่ร่วมรายการจะต้องเป็นเอกสารที่ออกจากเครื่องแคชเชียร์ หรือใบเสร็จที่ปริ้นท์จากร้านค้าต้องมีตราประทับชื่อร้าน (ไม่รับบิลเงินสดเขียนมือทุกกรณี) โดยใบเสร็จและเซลล์สลิปจะต้องมีเวลาตั้งแต่ศูนย์การค้าเปิดบริการเป็นต้นไป
 • ประเภทสินค้าที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ นมผงทารกและเด็กเล็กสูตร 1 และ 2 ยา สุรา Wine Cellar บุหรี่ บัตรกำนัล บัตรเติมเงินทุกประเภท การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าประกัน เพชร จิวเวลรี่ และทองคำ
 • ไม่สามารถร่วมกับโปรแกรมแบ่งชำระ SCB ดีจัง • การสมัครบัตร SCB M VISA ทุกประเภทที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 รับเพิ่ม 10 สิทธิ์ / ประเภทบัตร สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
 • บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) จะรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนและคำนวณจำนวนสิทธิ์จากยอดใช้จ่าย และพิมพ์ชื่อ-นามสกุล หมายเลข M Card และหมายเลขบัตร SCB M VISA ลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกัน จากนั้นจะทำการจับรางวัลและรางวัลสำรองในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้างเดอะมอลล์รามคำแหง ชั้น 4
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ www.mcardmall.com, www.facebook.com/mcardforall, M Card แอปพลิเคชัน และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในห้างฯ ของเดอะมอลล์ทุกสาขา
 • หากจับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน เดอะมอลล์กรุ๊ปจะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อนนั้นแล้วทำการจับรางวัลใหม่
 • บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จะทำหนังสือแจ้งผู้ที่ได้รับรางวัลโดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อ เดอะมอลล์กรุ๊ป เพื่อขอรับรางวัลที่เคาน์เตอร์ Tourist Lounge ชั้น G เอ็มโพเรียม ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 มีนาคม 2565 (ตามเวลาเปิดทำการ) โดยนำหลักฐานในการรับรางวัลมาแสดง เช่น บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีรับด้วยตัวเอง ทั้งนี้ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจและนำเอกสารต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด มาแสดงเพิ่มเติมด้วย รวมทั้งต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลหรือตามที่กฎหมายกำหนด ในวันที่มารับรางวัลโดยผู้ที่ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องนำมูลค่ารางวัลที่ ได้รับไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ของตนเอง และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่ตนเองได้รับรางวัลด้วย โดยสามารถนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ ได้รับจากบริษัทไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อเครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัลหรือไม่ได้นำส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล
 • กรณีที่มีการสละสิทธิ์การรับรางวัล และ/หรือ ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะติดต่อให้ผู้ที่ ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับรางวัลภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองได้ บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่สภากาชาดไทยต่อไป
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับคะแนนสะสม M Point เข้าบัตร SCB M VISA ของท่านภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัล หลังจากชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • จำนวนรางวัลเป็นรางวัลรวมของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระและงามวงศ์วาน เดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน (รวม กูร์เมต์ มาร์เก็ต โฮม เฟรช มาร์ท และเพาเวอร์ มอลล์) ช่องทางออนไลน์ www.monline.com, www.gourmetmarketthailand.com, Call To Order, Mchat&shop, Facebook Monline Thailand, Live Personal Shopper และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา ยกเว้น เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และพารากอน
 • บริษัทมีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุล และข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียงเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยบริษัทไม่ต้องชำระจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลแต่อย่างใด
 • พนักงานในเครือ บจก.เดอะมอลล์กรุ๊ป และพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้รวมถึงครอบครัวไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • ใบอนุญาตเลขที่ ๑๒๒๓ / ๒๕๖๔ ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน เงื่อนไขอื่นๆ
 • ผู้ถือบัตร SCB M VISA ทุกประเภท (บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน) ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเติมเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) นอกจากนี้ กรณีบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถโอนสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ในกรณีที่มีการใช้จ่ายในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณี
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือ บริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป (รวมเรียกว่า “บริษัท”) โดยตรง
 • ธนาคารและบริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB M Call Center โทร. 1295