9 เมษายน 2564 - 2 พฤษภาคม 2564

 

Heart Sale ดีลจากใจ แลกพ้อยท์ลดเพิ่มรวมสูงสุด 40%

ช้อปเพลิน รับส่วนลด ทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ กับบัตรเครดิต SCB / SCB M VISA ที่ห้างฯในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

(1) เงื่อนไขการแลกคะแนนรับส่วนลด

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA และผู้ถือบัตรเครดิต SCB อื่นๆ ยกเว้นบัตรเครดิต Family Plus บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน และบลูพอร์ต (รวม เพาเวอร์ มอลล์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และโฮม เฟรช มาร์ท) ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 - 2 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์)
 • การรับส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุด 40% เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร M Card คู่กับบัตรเครดิต SCB M VISA หรือบัตรเครดิต SCB ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย และแลกคะแนน M Point เท่ายอดซื้อ จากบัตร M Card และบัตรเครดิต SCB M VISA หรือคะเเนน SCB Rewards เท่ายอดซื้อจากบัตรเครดิต SCB ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • บัตร M Card รับส่วนลดเพิ่ม 20% เมื่อแลกคะแนน M Point เท่ายอดซื้อ และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA หรือบัตรเครดิต SCB ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย จำกัดการแลกคะแนน M Point ขั้นต่ำ 1,000 M Point และสูงสุดไม่เกิน 10,000 M Point/ท่าน/ทุกประเภทบัตร M Card/ทุกสาขา/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA และ SCB ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย) ขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม M Point เพื่อรับส่วนลดเฉพาะลูกค้าที่นำบัตร M Card และบัตรประชาชนมาแสดง ณ จุดขายเท่านั้น
 • บัตรเครดิต SCB M VISA รับส่วนลดเพิ่ม 20% เมื่อแลกคะแนน M Point เท่ายอดซื้อ จำกัดการแลกคะแนน M Point ขั้นต่ำ 1,000 M Point สูงสุดไม่เกิน 20,000 M Point/ท่าน/ทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA/ทุกสาขา/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • บัตรเครดิต SCB Private Banking, SCB First และ SCB Prime รับส่วนลดเพิ่ม 16% และสำหรับบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นๆ รับส่วนลดเพิ่ม 12% เมื่อแลกคะแนน SCB Rewards เท่ายอดซื้อ จำกัดการแลกคะแนน SCB Rewards ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน SCB Rewards และสูงสุดไม่เกิน 10,000 คะแนน SCB Rewards/ท่าน/ทุกประเภทบัตร SCB ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย/ทุกสาขา/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • หากยอดซื้อเป็นทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม
 • คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นส่วนลดเพิ่มแล้วไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance)

(2) เงื่อนไขการรับบัตรกำนัลห้างฯมูลค่า 1,000 บาท

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เดอะมอลล์ทุกสาขา(ยกเว้นสาขารามคำแหง) เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และพารากอน (รวม เพาเวอร์ มอลล์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และโฮม เฟรช มาร์ท) ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 - 2 พฤษภาคม 2564 เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ภายในวันและสาขาเดียวกัน และนำบัตรเครดิตที่ใช้จ่าย ใบเสร็จ พร้อมเซลล์สลิปมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ จุดแลกรับของสมนาคุณที่ห้างฯ กำหนด รับบัตรกำนัลห้างฯมูลค่า 1,000 บาท สำหรับใช้ครั้งถัดไป โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,000 บาท/ใบเสร็จ และจำกัดจำนวนสิทธิ์รวมสำหรับบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท 1,500 สิทธิ์/ทุกสาขา (ยกเว้นเดอะมอลล์ รามคำแหง และบลูพอร์ต) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยสงวนสิทธิ์การให้บัตรกำนัลห้างฯจนครบจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดตามลำดับก่อนและหลัง
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้บัตรกำนัลห้างฯ สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

เงื่อนไขรวม

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตามวัน เวลา เเละสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น
 • ยกเว้น สุรา/Wine Cellar สินค้าแลกซื้อ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ สินค้าจากโปรแกรมผ่อนชำระ SCB ดีจัง 0% การซื้อบัตรกำนัล บัตรเติมเงินทุกประเภท ยา นมผงทารก และเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2 การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และศูนย์การค้า
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของห้างฯและธนาคารฯ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์การให้ส่วนลด/บัตรกำนัลห้างฯเฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารและ/หรือเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด แผนกบริการลูกค้า โดยตรง
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777