1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

M Point O’Clock ได้เวลาคุ้ม!!

แลกรับง่ายเพียงใช้คะแนน M Point กับบัตรเครดิต SCB M VISA กิน เที่ยว พัก และผ่อนคลายฟรี

เงื่อนไขแคมเปญ “M Point O’Clock - ได้เวลาคุ้ม แลกรับง่ายกับบัตรเครดิต SCB M ด้วยคะแนน M Point”

(1) แลกไมล์สายการบิน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (ผู้ถือบัตร) ใช้คะแนนสะสม M Point แลกไมล์สะสมของสายการบิน ผ่าน SCB M Call Center โทร. 1295 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ได้ดังนี้
  • Royal Orchid Plus อัตราการแลกทุก 4,000 M Point = 1,000 ROP Miles
  • FlyerBonus Programme อัตราการแลกทุก 3,000 M Point = 1,000 FlyerBonus Points
  • AirAsia BIG Loyalty Programme อัตราการแลกทุก 2,000 M Point = 1,000 BIG Points
 • สมาชิกบัตรที่ขอแลกคะแนนสะสม M Point เป็นไมล์สะสมนั้น จะต้องเป็นสมาชิกในรายการสะสมไมล์ของสายการบินนั้นก่อน
 • สมาชิกบัตรติดต่อขอแลกไมล์สะสมสายการบินได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295 โดยขั้นตอนการแลกใช้เวลา 3 วันทำการสำหรับการแลก Royal Orchid Plus และ 5 วันทำการสำหรับ BIG Points และ FlyerBonus Points
 • การแลกไมล์สะสมฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสายการบินนั้นๆ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295

(2) Yunomori Onsen E-Voucher

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (ผู้ถือบัตร) ใช้คะแนนสะสม M Point 1,000 คะแนน แลกรับ E-Voucher Onsen 1 ใบ จาก Yunomori Onsen & Spa มูลค่า 550 บาท ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน จำกัดสิทธิ์ 3 ใบ/ท่าน/เดือน และไม่เกิน 337 สิทธิ์/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • E-Voucher สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
 • E-Voucher สามารถใช้ได้ที่ Yunomori Onsen & Spa ทุกสาขาในประเทศไทย
 • E-Voucher 1 ใบสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง
 • E-Voucher ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอน เป็นเงินสดได้
 • E-Voucher ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295

(3) delicafé

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (ผู้ถือบัตร) ใช้คะแนนสะสม M Point 99 คะแนน แลกรับเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว ทุกเมนู ทุกขนาด มูลค่าสูงสุด 75 บาท ที่ร้านเดลี่คาเฟ่ (delicafé) ทุกสาขา ผ่านเครื่องรับชำระเงิน EDC ณ จุดขาย จำกัดสิทธิ์แลกรับเครื่องดื่ม 1 แก้ว/ท่าน/เดือน และไม่เกิน 2,000 สิทธิ์/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • การแลกคะแนนสะสม M Point รายการนี้สามารถแลกที่เครื่อง EDC ของธนาคารฯ ที่ติดตั้งที่ร้านเดลี่คาเฟ่ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ เท่านั้น เมื่อทำรายการสำเร็จจะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือขอคืนคะแนนสะสม M Point ได้ทุกกรณี
 • ผู้ถือบัตรต้องดำเนินการใช้สิทธิแลกของรางวัลตามขั้นตอน และวิธีการที่ธนาคารกำหนดภายในรอบเดือนปฏิทินเท่านั้น โดยหากไม่ได้ใช้สิทธิแลกของรางวัลภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ถือบัตรสละสิทธิ์การแลกของรางวัลในรอบเดือนนั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ยกเว้นการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด รวมทั้งบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด รวมทั้งบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295

(4) สุขภาพคือสิ่งสำคัญ

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (ผู้ถือบัตร) รับส่วนลด และใช้คะแนนสะสม M Point แลกรับส่วนลด เพี่อใช้ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์
  • รับส่วนลด 10%* (สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต SCB M Legend และ SCB M Luxe)
  • รับส่วนลด 5%* (สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต SCB M Live)
  • ใช้ 800 M Point แลกรับส่วนลด 100 บาท
  • ใช้ 2,400 M Point แลกรับส่วนลด 300 บาท
  • ใช้ 4,000 M Point แลกรับส่วนลด 500 บาท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซ.ศูนย์วิจัย)
  • รับส่วนลด 10%*
  • ใช้ 800 M Point แลกรับส่วนลด 100 บาท
  • ใช้ 2,400 M Point แลกรับส่วนลด 300 บาท
  • ใช้ 4,000 M Point แลกรับส่วนลด 500 บาท
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และศรีนครินทร์
  • รับส่วนลด 10%*
  • ใช้ 800 M Point แลกรับส่วนลด 100 บาท
  • ใช้ 2,400 M Point แลกรับส่วนลด 300 บาท
  • ใช้ 4,000 M Point แลกรับส่วนลด 500 บาท
 • โรงพยาบาลพญาไท 1
  • รับส่วนลด 10%*
  • ใช้ 800 M Point แลกรับส่วนลด 100 บาท
  • ใช้ 2,400 M Point แลกรับส่วนลด 300 บาท
  • ใช้ 4,000 M Point แลกรับส่วนลด 500 บาท
 • โรงพยาบาลรามคำแหง
  • ใช้ 800 M Point แลกรับส่วนลด 100 บาท
  • ใช้ 2,400 M Point แลกรับส่วนลด 300 บาท
  • ใช้ 4,000 M Point แลกรับส่วนลด 500 บาท
  • ใช้ 8,000 M Point แลกรับส่วนลด 1,000 บาท
 • เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ
  • กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน เพื่อรับสิทธิ์ที่จุดบริการชำระเงินและแจ้งใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการทุกครั้ง สามารถใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ที่เมนู ประวัติ M Coupon ในแถบ My Account ด้านมุมขวาล่างของ M Card แอปพลิเคชัน
  • แสดงรหัสรับสิทธิ์ใน My Coupon กับเจ้าหน้าที่การเงิน ณ โรงพยาบาลที่ใช้บริการ รหัสจะหมดอายุภายใน 15 นาที
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์
  ส่วนลด 10% หรือ 5% สำหรับค่าห้องพัก, ค่ายา, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าเอกซเรย์, ค่าห้องพักผู้ป่วยในไม่รวมค่าอาหารและค่าบริการอื่น ๆ ไม่รวมห้องฉุกเฉินและห้องผู้ป่วยวิกฤต ยกเว้นค่ายาเคมีบำบัด เวชภัณฑ์พิเศษ, Mammogram, MRI, CT Scan, Ultrasound และห้องปฏิบัติการพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซ.ศูนย์วิจัย)
  ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก, ค่ายา, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และทันตกรรม 5 รายการ ได้แก่ ทันตกรรมอุดฟัน, ถอนฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือพิเศษ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าอาหาร และรายการเหมาจ่าย)
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และศรีนครินทร์
  ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา, ค่าตรวจวิเคราะห์ และค่าเอ็กซเรย์ปกติ (ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์พิเศษ เอ็กซเรย์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย
 • โรงพยาบาลพญาไท 1
  ส่วนลด 10% ค่ายาผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน (ภายใต้เงื่อนไขของรพ. ยกเว้นยา net price, ยาโปรโมชั่น ยาวัคซีนและแพคเกจวัคซีน, ยาราคาพิเศษ) และค่าห้องพักผู้ป่วย (เฉพาะค่าห้องเท่านั้น) ภายใต้เงื่อนของ รพ. ยกเว้นห้องสังเกตอาการ, ICU, CCU และห้องคู่ โดยไม่รวมค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการอื่นๆ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

(5) เติมบุญให้อุ่นใจ

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (ผู้ถือบัตร) ใช้คะแนนสะสม M Point แลกเป็นเงินบริจาค ผ่าน SCB M Call Center โทร.1295 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • ใช้ 800 M Point แลกเป็นเงินบริจาคจำนวน 100 บาท
 • มูลนิธิที่สามารถบริจาคด้วยการใช้คะแนน M Point ได้แก่ มูลนิธิจุฬาภรณ์ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิรามาธิบดี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ผ่าตัดรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่) มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ มูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
 • ผู้ถือบัตรสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิและคะแนนสะสมที่ใช้แลก ได้ที่ https://www.scb.co.th/content/dam/scb/personal-banking/cards/credit-cards/promotions/others/scbm/scbm-engagement/scbm-rewards-donation.pdf
 • ขั้นตอนการใช้คะแนน M Point แลกเป็นเงินบริจาค ผู้ถือบัตรติดต่อ SCB M Call Center โทร.1295 แจ้งความประสงค์ต้องการแลกคะแนน M Point เพื่อบริจาค โดยแจ้งชื่อหรือรหัสมูลนิธิ จำนวนเงินบริจาค และหมายเลขบัตรเครดิต SCB M VISA จากนั้นธนาคารจะทำการตัดคะแนน M Point และส่งเรื่องบริจาคให้มูลนิธิ ผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ยืนยัน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295

เงื่อนไขรวม

 • ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (ผู้ถือบัตร) สามารถแลกรับสิทธิ์ที่ (1) ถึง (5) โดยใช้คะแนน M Point ตามประเภทของสิทธิ์ที่กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสม M Point เพียงพอกับยอดแลกคะแนนที่กำหนดในวันที่แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีคะแนนสะสม M Point ไม่เพียงพอ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสม M Point ล่วงหน้าได้ (Point Advance)
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการแลกของรางวัลในแต่ละรอบบัญชีไปรอบบัญชีอื่น และ/หรือ โอนสิทธิ์ไปยังบัตรเครดิตใบอื่น
 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์ผ่าน M Card แอปพลิเคชัน การตัดสิทธิ์ผ่านเครื่องรับชำระเงิน EDC หรือ การโทรใช้สิทธิ์ผ่าน SCB M Call Center แล้ว ไม่ได้นำสิทธิ์ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ใน
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่มาจากการบันทึกหน้าจอโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • คะแนนสะสม M Point ที่แลกแล้วไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสม M Point เพียงพอในวันที่กดรับสิทธิ์ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)
 • กรณีแลกรับสิทธิ์แล้วไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนสิทธิ์ได้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ จะต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิต SCB M VISA ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกสิทธิประโยชน์คืน หากตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคาร และ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป เป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเนื่องมาจากการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการดังกล่าว ของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ ทั้งสิ้น กรณีประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อหรือบริการ กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร.1295