15 เม.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

แต้มบัตร แลกแต้มบุญ ช่วยหมอสู้โควิด แลกคะแนน SCB Rewards แทนเงินบริจาค ผ่าน SCB Easy App