1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564

 

แต่งบ้านสวยทุกสไตล์ที่ S.B. Design Square

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 100,000 บาท พร้อมใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขโปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน

*เงื่อนไขการแลกคะแนนเท่ายอดซื้อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

·         สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายและแลกคะแนนที่ S.B. Design Square ทุกสาขา แบบชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“บัตรเครดิต”) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564

·         บัตรเครดิต SCB Private Banking, First และ Prime ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนในวันเสาร์ – วันอาทิตย์, ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนในวันจันทร์ – วันศุกร์

·         บัตรเครดิตประเภทบัตรอื่นๆ ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน สำหรับทุกวัน

·         รายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง, Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

·         ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100,000 คะแนน / ท่าน / เดือน หรือรวมสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

·         เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 5 วันทำการ หลังทำรายการ โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·         หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

·         สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ทั้งนี้ คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ณ วันที่ทำรายการและไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้ในทุกกรณ

 

**เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

·         สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนที่ S.B. Design Square ทุกสาขาและ www.sbdesignsquare.com ผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“บัตรเครดิต”) ช้อปที่สาขา ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SBE และช้อปผ่าน www.sbdesignsquare.com  ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SBG วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) (ลูกค้าบัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M Legend ไม่ต้องลงทะเบียน) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564

·         ผู้ถือบัตรฯ ต้องมียอดใช้จ่ายสะสมต่อวัน และยอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนจะได้รับเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด ดังนี้ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 20,000 – 49,999 บาท / วัน รับเครดิตเงินคืน 200 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 50,000 – 79,999 บาท / วัน รับเครดิตเงินคืน 900 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 80,000 – 149,999 บาท / วัน รับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสม 150,000 บาทขึ้นไป / วัน รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท

·         ยกเว้นรายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง, Call For Dee Jung, ร้านค้าเช่า, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

·         ผู้ถือบัตรสามารถรวมยอดเงินตามเซลล์สลิปที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ – สกุลและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้

·         จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท / ท่าน / วัน และจำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

·         ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตบัตรหลัก (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นแบ่งจ่าย

*เงื่อนไขการแลกคะแนนเท่ายอดซื้อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

·         สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายและแลกคะแนนที่ S.B. Design Square ทุกสาขา แบบแบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“บัตรเครดิต”) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564

·         บัตรเครดิต SCB Private Banking, First และ Prime ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่าย ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์, ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายในวันจันทร์ – วันศุกร์

·         บัตรเครดิต SCB ประเภทบัตรอื่นๆ (ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท) ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายสำหรับทุกวัน

·         รายการ Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

·         ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100,000 คะแนน / ท่าน / เดือน หรือรวมสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

·         เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 5 วันทำการ หลังทำรายการ โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·         หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

·         สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ทั้งนี้ คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ณ วันที่ทำรายการและไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนได้ในทุกกรณี

**เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

·         สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ลงทะเบียนร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยช้อปที่สาขา ส่ง SMS  ลงทะเบียน พิมพ์ SBF และช้อปผ่าน www.sbdesignsquare.com ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ SBH วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 และต้องมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด ดังนี้ • ยอดแบ่งจ่าย 30,000 – 69,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท, ยอดแบ่งจ่าย 70,000 – 99,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท, ยอดแบ่งจ่าย 100,000 – 199,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท, ยอดแบ่งจ่าย ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท

·         เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยอดแบ่งจ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน รวมทั้งยอดแบ่งจ่ายในแต่ละบัญชีบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้

·         จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / เซลล์สลิป หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

·         ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกำหนด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตบัตรหลัก (Statement)

·         รายการ Call for Dee Jung, ร้านค้าเช่า และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

เงื่อนไขรวม

·         ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือ ทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

·         ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

·         ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น  ทั้งนี้กรณีที่มีปัญหาขอให้ติดต่อกับผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง

·         กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร

·         ธนาคาร และ S.B. Design Square มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ S.B. Design Square เป็นที่สุด

·         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777