10 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

 

Fashion End Of Season Sale

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร SCB

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ลูกค้าที่มีการลงทะเบียนผ่าน SMS เท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิ์  (ค่าส่ง SMS ลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 • ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 3,000 / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5% และยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 10%
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท / ท่าน / แบรนด์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย คำนวณยอดใช้จ่ายรวมผ่านทุกบัตรภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน โดยเศษของใช้จ่ายยอดครบทุก 3,000 บาท หรือ 12,000 บาท จะไม่ได้นำมาคำนวณในการรับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
 • เฉพาะการใช้จ่ายกับแบรนด์ที่ร่วมรายการดังนี้ MASSIMO DUTTI, TED BAKER (10 ธ.ค. 63 – 31 ม.ค. 64)  BERSHKA, PULL & BEAR, OYSHO ZARA, ZARA ONLINE, ZARA HOME (18 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64) ที่เป็นร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าทุกแห่งในประเทศไทย โดยไม่รวมยอดรายการผ่อนชำระ SCB Deejung 0%
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงิน หรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และขอเรียกคืนในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ 02-777-7777

รายชื่อสาขาที่ร่วมรายการ:

 • Bershka
  -    Bershka CentralWorld:  2nd Floor, Eden zone (02-250-7840-1)
 • Massimo Dutti
  -    Massimo Dutti Siam Paragon: 1st Floor (02-610-9935)
  -    Massimo Dutti CentralWorld: 1st Floor, Central court zone (02-646-1465)
  -    Massimo Dutti Central Embassy:  L2 Floor (02-117-4515)
  -    Massimo Dutti Emquartier: 1st   Floor, (02-003-6080)
 • OYSHO
  -    Central World: 2nd Floor, Beacon zone (02-0376610)
 • Pull&Bear
  -    Pull&Bear Central Rama 9: 1st Floor (02-108-0335)
  -    Pull&Bear Cantral World: 2nd Floor, Central court zone (02-091-0219)
 • Ted Baker
  -    Ted Baker CentralWorld: 1st Floor, Eden zone (02-613-1395)
  -    Ted Baker Emquartier: 1st Floor, (02-003-6102)
 • Zara
  -    Zara Siam Paragon: 1st Floor (02-610-9860)
  -    Zara CentralWorld:  2nd Floor, Central court zone (02-646-1535)
  -    Zara Central Lardprao: 1st-2nd Floor (02-937-1955)
  -    Zara Mega Bangna:  1st Floor (02-108-4949)
  -    Zara ICONSIAM: M-1st Floor (02-288-0265)
  -    Zara The Mall Bangkapi:  1 st Floor (02-734-3635-7)
  -    Zara Central Festival Pattaya Beach: 1st Floor (033-003-636)
  -    Zara Central Festival Phuket: 1st Floor (076-307-000)
  -    Zara Central Festival Chiangmai: 1st Floor (052-003-107)
  -    Zara Central Embassy: L2-3 Floor (02-117-4499)
  -    Zara Emquartier: 1st Floor (02-033-6433)
  -    Zara Central Plaza Pinklao: 1st Floor (02-044-0620)
 • Zara Home
  -    Zara Home Siam Paragon: 1st Floor (02-610-9977)
  -    ZARA Home Emquartier: 1st Floor (02-003-6645)