1 สิงหาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565

 

สั่งเมนูถูกใจ เสิร์ฟความอร่อยถึงบ้าน

บัตรเครดิต SCB UP2ME และ SCB FAMILY PLUS รับโค้ดส่วนลด 60 บาท เมื่อสั่งอาหารผ่าน Robinhood

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB UP2ME และบัตรเครดิต SCB Family Plus (“ผู้ถือบัตร”) กดรับส่วนลด Robinhood มูลค่า 60 บาท ผ่านแอป SCB EASY ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
 • โปรดระบุโค้ดส่วนลด ที่ได้รับ ในขั้นตอนการชำระเงินผ่าน Robinhood Application
 • สำหรับบัตรเครดิต SCB UP2ME รับส่วนลด 60 บาท เมื่อสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/รายการสั่งซื้อ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน
 • สำหรับบัตรเครดิต SCB Family Plus รับส่วนลด 60 บาท เมื่อสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/รายการสั่งซื้อ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน
 • โค้ดส่วนลด Robinhood จำกัดสิทธิ์ 600 สิทธิ์/ประเภทบัตร/เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 12,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายหรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • ผู้ถือบัตรต้องเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ที่ร่วมรายการ ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
 • สำหรับผู้ถือบัตรรายใหม่ จะสามารถรับโค้ดส่วนลด Robinhood ได้หลังจาก 45 วัน นับตั้งแต่บัตรได้รับการอนุมัติ
 • กรณีกดรับสิทธิ์แล้วไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนสิทธิ์ได้ ไม่สามารถโอนให้แก้ผู้อื่นแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้
 • เมื่อกดยืนยันสิทธิ์ต้องนำไปใช้ที่แอป Robinhood ภายใน 180 นาที หลังจากได้รับสิทธิ์ คูปองสามารถใช้ได้ภายในวันที่กดรับสิทธิ์เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าข้อเสนอนั้นถูกยกเลิกและไม่สามารถคืนได้ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้โดยเลือกที่ “ประวัติการใช้สิทธิ์” ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus บนแอป SCB EASY
 • ธนาคาร และบริษัท Purple Ventures ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผู้ถือบัตรในกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  • การไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus
  • การใช้งานโค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคาร และบริษัท Purple Ventures ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และบริษัท Purple Ventures เป็นที่สุด
 • ธนาคารและบริษัท Purple Ventures มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ล่าช้า และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ หากประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Robinhood โดยตรง โทร. 02-777-7564
 • การให้บริการ Food Delivery Platform ให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures ในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์
 • สอบถามข้อมูลบริการ Robinhood กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777