20 กันยายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564

 

ช้อปจัดเต็มไอเทมสายสปอร์ตกับ Rev Edition กับบัตรเครดิต SCB

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 270 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS โดย พิมพ์ REV ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ (บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB ที่ร้านในเครือ Rev Edition หรือ www.rev.co.th ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564

• ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 3,000 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3% โดยจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 270 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)

• เฉพาะการใช้จ่ายที่ร้านในเครือ Rev Edition stand-alone shop หรือ www.rev.co.th โดยไม่รวมยอดรายการผ่อนชำระ SCB Deejung 0%

• ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงิน หรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด

• ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และขอเรียกคืนในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง

• โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขายหรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ 02-777-7777