1 มิถุนายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2563

 

Pomelo

ช้อปออนไลน์ รับส่วนลด 400 บาท ผ่านทาง Application หรือ Website Pomelo คลิก

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบรูดเต็มจำนวนที่ Pomelo ผ่าน www.pomelofashion.com/th หรือแอปพลิเคชั่น Pomelo ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59 น.
 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 400 บาท เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ โดยระบุรหัสส่วนลด “SCBPOMELO”
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้กับสมาชิก Pomelo เดิมและสมาชิกใหม่
 • ลูกค้าจะต้องมีแอคเคาท์ Pomelo ในการใช้รหัสส่วนลด
 • จำกัดการแลกรับโค้ด 2 ครั้ง/ บัญชี Pomelo/ แคมเปญ ทั้งหมด 400 โค้ด/ เดือน หรือ 800 โค้ด ตลอดแคมเปญ
 • รหัสส่วนลดมีจำนวนจำกัดสำหรับ 400 สิทธิ์แรกต่อเดือน
 • รหัสส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในช้อปไทยทั้งหมด และไปรับสินค้าที่หน้าร้าน
 • รหัสส่วนลดใช้ได้กับสินค้าแบรนด์อื่นๆ
 • รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าหน้ากากอนามัย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับสินค้าลดราคา แต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับรหัสส่วนลดอื่นได้
 • สินค้าที่ใช้รหัสส่วนลดสามารถคืนได้
 • รหัสส่วนลดไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยน เป็นเงินสดได้
 • ระบบจะทำการคำนวณส่วนลดให้โดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้ากรอกรหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์
 • ออเดอร์สินค้าที่ไม่ได้ใช้รหัสส่วนลดจะไม่ได้รับส่วนลด
 • เฉพาะการใช้จ่ายที่  www.pomelofashion.com/th หรือแอพพลิเคชั่น Pomelo โดยไม่รวมการซื้อสินค้าที่หน้าร้าน Pomelo และไม่รวมยอดรายการผ่อนชำระ SCB Deejung 0%
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การบริการและการจัดส่งสินค้า จึงไม่ต้องรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น  กรณีมีปัญหากรุณาติดต่อ Pomelo โดยตรง
 • ธนาคารและ Pomelo มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย นี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ Pomelo เป็นที่สุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการตลาดจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาด ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และขอเรียกคืนในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Pomelo โดยตรงที่เบอร์ 02 329 5991 หรือ Email: wecare@pomelofashion.com หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777