1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

ดีลคุ้มเกินต้าน iPhone 13 ที่  true AIS dtac Jaymart TG FONE Shop

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7% ที่ true , AIS, dtac, Jaymart, TG FONE Shop

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

iPhone 13  0% 10 เดือน + CB สูงสุด 7% วันที่ 1 ต.ค – 31 ธ.ค 64

เงื่อนไขแลกคะแนน (ผู้ถือบัตรต้องทำการแลกคะแนน ณ ร้าน ที่ร่วมรายการ ณ วันที่ทำรายการมีให้บริการเป็นบางสาขา)         

•สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรที่ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตแบบแบ่งจ่าย ณ ร้านที่ร่วมรายการ สามารถใช้คะแนนสะสม SCB Rewards  1 เท่าของยอดซื้อ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10 % ใช้คะแนน 2 เท่าของยอดซื้อ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 20% หรือใช้คะแนน 3 เท่าของยอดซื้อ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 30%  จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของยอดซื้อสินค้า และไม่เกิน 300,000 คะแนน /ท่าน ตลอดรายการ (เครดิตเงินคืนไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ ท่าน/ ตลอดรายการ)

•สงวนสิทธิ์สำหรับบัตร แฟมิลี่ พลัส, บัตรนิติบุคคล, SCB M และ SCB Speedy Cash ไม่สามารถร่วมรายการได้    

•คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ได้       

•ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)   

•ผู้ถือบัตรฯ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืน และหรือละเมิดข้อบังคับ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร      

เงื่อนไขแบ่งชำระ

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) แบ่งชำระค่าสินค้า iPhone 13 รุ่นที่ ร่วมรายการ โดยยอดชำระหลังหักส่วนลดแล้วมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน ระหว่างระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ที่ร้าน AIS Shop, dtac Shop, true Shop, Telewiz, Jaymart Shop, TG FONE สาขาที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

โปรโมชั่นเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท โดยซื้อเครี่องพร้อมแพ็กเกจ และทำรายการแบ่งจ่าย iPhone 13 รุ่นที่ร่วมรายการดอกเบี้ย 0% นานตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป โดยยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ที่ร้าน true Shop รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7% สำหรับบัตร SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME, SCB BEYOND และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% สำหรับบัตรประเภทอื่นๆ (true Shop ร่วมรายการเครดิตเงินคืนสูงสุด 7 %ระหว่างวันที่ 1 - 31 ต.ค.64 และ เครดิตเงินคืนสูงสุด 5% ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.64 – 31 ธ.ค. 64)  AIS Shop รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6% ระหว่างวันที่ 1 - 31 ต.ค.64 และ เครดิตเงินคืนสูงสุด 5% ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.64 – 31 ธ.ค. 64  dtac Shop รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค. 64  
Jaymart Shop รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% ระหว่างวันที่ 1– 31 ต.ค. 64  TG FONE Shop รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4% ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค. 64   โดยจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต(Statement)  • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โดยส่ง SMSพิมพ์ P วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)

เงื่อนไขรวม

• รายการชำระเต็มจำนวน, Call For Dee Jung รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้โปรดสอบถามรายละเอียดกับร้านค้าก่อนทำรายการแบ่งชำระ

• สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ และในกรณีที่ธนาคารมีรายการส่งเสริมการขายมากกว่า 1 รายการ ผู้ถือบัตรมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเพียง 1 รายการส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่สูงกว่า

• ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด

• ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

• ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ ประสบปัญหากรุณาติดต่อร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777