1 ตุลาคม 2564 – 15 ธันวาคม 2564

 

แต่งบ้านมุมโปรดที่ NocNoc.com

รับส่วนลดสูงสุด 2,200 บาท

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*เงื่อนไขโค้ดส่วนลด

·        สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านเว็บไซต์ NocNoc.com ส่วนลดสินค้าทั้งเว็บ ยกเว้นสินค้าปูน, เหล็กก่อสร้าง, อิฐ, บ้านสำเร็จรูป, เสาเข็ม และ งานบริการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2564

·        ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ต้องเป็นสมาชิกของ NocNoc.com

·        โค้ดส่วนลดเฉพาะใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าบน www.NocNoc.com เท่านั้น

·        จำกัด 1 สิทธิ์ / รหัสสมาชิก / รหัสโค้ดส่วนลด

·        จำกัด 1,000 สิทธิ์ / รหัสโค้ดส่วนลด

·        ส่วนลดจะแสดงเมื่อกรอก Promotion Code ในหน้า Check Out เมื่อมียอดซื้อครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

·        เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·        การคำนวณส่วนลดเพิ่ม คำนวณจากราคาสินค้าที่หักส่วนลด จากผู้ผลิต หรือผู้ขายสินค้าแล้วเท่านั้น

·        ส่วนลดเพิ่มดังกล่าวเป็นส่วนลดเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถใช้ลดค่าบริการติดตั้ง หรือค่าบริการขนส่งได้

·        ลูกค้าสามารถทำการคืน หรือเปลี่ยนสินค้ากับทางผู้ผลิต หรือผู้ขายได้ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

·        รายการโปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการโปรโมชั่น กรอกโค้ดส่วนลดอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันได้

·        กรณีลูกค้าต้องการแจ้งยกเลิก เพื่อทำการเปลี่ยนประเภท หรือ รุ่นสินค้า จำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อเดิม และทำการสั่งซื้อใหม่ผ่านเว็บไซต์ NocNoc.com ในระยะเวลาที่ร่วมรายการโปรโมชั่นด้วยตนเองเท่านั้น หากคำสั่งซื้อใหม่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่หมดโปรโมชั่นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลดหรือรายการโปรโมชั่นดังกล่าวแก่ลูกค้าทุกกรณี

·        NocNoc.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ส่วนลด หรือรายการโปรโมชั่นดังกล่าว สำหรับปริมาณสินค้าที่แจ้งขอปรับเพิ่มในคำสั่งซื้อเดิม (เมื่อพ้นระยะเวลาโปรโมชั่นดังกล่าวแล้ว) โดยสำหรับสินค้าที่สั่งซื้อเพิ่มดังกล่าว ลูกค้าต้องซื้อสินค้าที่ราคาและโปรโมชั่นใดๆ ณ ขณะนั้นเท่านั้น

·        ส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ ได้ • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือ ทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 

·        ธนาคารและ NocNoc.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและNocNoc.com เป็นที่สุด

·        ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อ NocNoc.com โดยตรง

·        สอบถามข้อมูลสินค้าสถานะการจัดส่งสินค้า และจำนวนสิทธิ์คงเหลือได้โทร. 02-821-5946 Line ID: @nocnocsupport ภายในระยะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 22.00 น., เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 20.00 น.

·        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-777