1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

 

MasterCard x HBO GO

บัตรเครดิต SCB MY TRAVEL ดูฟรี 1 เดือน กับบริการสตรีมมิ่ง HBO GO

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

·         สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB MY TRAVEL เท่านั้น (“ผู้ถือบัตร”) รับโปรโมชันทดลองใช้บริการบริการสตรีมมิ่ง  HBO GO ฟรี 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

·         ลงทะเบียนโดยกรอกรายละเอียดบัตรที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ https://hbogo.co.th/mastercard  

·         โปรโมชันทดลองใช้ฟรี 1 เดือน ไม่สามารถใช้ได้กับบัญชี HBO GO ปัจจุบันที่เคยได้รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีก่อนหน้านี้

·         ระบบจะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติจากผู้ใช้ที่ไม่เข้าเกณฑ์โปรโมชันทดลองใช้ฟรี 1 เดือน ในทุกรอบตามแผนบริการ (1 เดือน หรือ 3 เดือน) ที่ผู้ใช้เลือกระหว่างการสมัครสมาชิก

·         หลังสิ้นสุดรอบสมาชิกครั้งแรก ระบบจะเรียกเก็บเงินตามราคาปกติของแผนบริการสมาชิกสำหรับรอบถัดไป

·         ผู้ใช้สามารถรับสิทธิ์โปรโมชันแต่ละรายการได้เพียงครั้งเดียวต่อบัญชีและต่อบัตร บัญชี HBO GO สามารถใช้สิทธิ์โปรโมชันได้เพียง 1 รายการในแต่ละครั้ง

·         โปรโมชันนี้สำหรับสมาชิกในประเทศไทย สมาชิกต้องใช้บัตรที่ออกในประเทศไทยเพื่อการแลกรับสิทธิ์

·         อาจมีการเรียกเก็บเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเพื่อยืนยันบัญชีบัตรของคุณจำนวน 1 บาท และจะคืนเงินเต็มจำนวนโดยอัตโนมัติภายใน 7 วัน

·         ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ หากประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ HBO GO Asia โดยตรงที่ go.gethelp@hboasia.com

·         ธนาคาร และบริษัทมาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด และ HBO GO Asia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และบริษัทมาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด และ HBO GO Asia เป็นที่สุด

·         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777