10 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

 

Mrs.Balbir's - ร้าน มิสซิสบาลเบียร์ส

อร่อยรสภารตะ รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 15%

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ร้านมิสซิสบาลเบียร์ส ระหว่างวันที่ 10 ก.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63
  • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามร้านอาหารกำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ร้านค้าก่อนการใช้บริการ
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเสียหาย และ/หรือ ในเหตุอื่นอันใด อันเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าว และ/หรือ ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีปัญหาในการให้บริการหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777