17 ตุลาคม 2563 - 28 มีนาคม 2564

 

Shopee (Mastercard)

บัตรเครดิต SCB มาสเตอร์การ์ด รับส่วนลด 12% ทุกสุดสัปดาห์ เมื่อช้อปผ่าน Shopee

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์มาสเตอร์การ์ด (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล) (“ผู้ถือบัตร”) ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ กรอกโค้ดส่วนลด MCWEEKEND รับส่วนลด 12% เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต่อรายการสั่งซื้อ (จำกัดส่วนลดสูงสุด 120 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ) ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม 2563 – 28 มีนาคม 2564 เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อ สัปดาห์ และจำกัดสิทธิ์รวม 530 สิทธิ์ สำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดที่ออกโดยทุกธนาคารในประเทศไทยรวมกัน ต่อสัปดาห์
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล นมผงสำหรับเด็ก 1-2 ปี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • ผู้ถือบัตรต้องเป็นสมาชิก Shopee ทำการล็อกอินก่อนการใช้โค้ดส่วนลดและเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์มาสเตอร์การ์ด เท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ (Installment Payment Plan) การสั่งซื้อสินค้าในเชิงธุรกิจค้าส่งและไม่สามารถใช้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Shopee ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ Shopee กำหนด
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ Shopee กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อสินค้าและคืนสินค้าได้ที่ www.shopee.co.th
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารและ Shopee มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของ ธนาคารและ Shopee เป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 • สอบถามข้อมูลสินค้า บริการ หรือต้องการตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า กรุณาติดต่อ Shopee โทร. 02-017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น.- 17.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777