1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564

 

คิง เพาเวอร์

ซัมเมอร์เป๊ะปัง ทะลุรันเวย์ เงินคืนรวมสูงสุด 100,000 บาท

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

·        สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต Family Plus บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภทและบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 เท่านั้น

·        ผู้ถือบัตร ใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% และจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน/ ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/ เดือน

·        ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/รายการผ่อนชำระทุกประเภท (ผ่อนชำระ SCB ดีจัง และ Call for Dee Jung)/ สินค้าแลกซื้อ

·        คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)

·        ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

 

** เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

·        สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 เท่านั้น

·        เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดจะได้รับเครดิตเงินคืน ดังนี้;

(1) 15,000-49,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 220 บาท และจำกัดสูงสุด 660 บาท/ ท่าน(ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/ เดือน

(2) 50,000-119,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท และจำกัดสูงสุด 2,400 บาท/ ท่าน(ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/ เดือน

(3) 120,000-1,499,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท และจำกัดสูงสุด 6,000 บาท/ ท่าน(ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/ เดือน

(4) ตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 30,000 บาท และจำกัดสูงสุด 30,000 บาท/ท่าน(ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/ เดือน

·        ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 เท่านั้น

·        สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องลงทะเบียน

·        ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ/ รายการผ่อนชำระทุกประเภท (ผ่อนชำระ SCB ดีจัง และ Call for Dee Jung)/ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ/ การคืนสินค้า

·        ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืนได้

·        จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/ ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/ เดือน และสูงสุด 60,000 บาท/ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

·        เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

·        ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน

·        ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

เงื่อนไขรวม:

·        ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนและการรับเครดิตเงินคืนเมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขเฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ

·        ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารเมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม

·        ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

·        ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด

·        โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777