1 เมษายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563

 

ร้านกัลปพฤกษ์ 

รับส่วนลด 10% 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563
  • ส่วนลดพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ และไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าเซอร์วิสชาร์จหรือภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า
  • เงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์เป็นไปตามร้านอาหารกำหนด กรุณาสอบถามก่อนการใช้บริการ
  • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเสียหาย และ/หรือ ในเหตุอื่นอันใด อันเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าว และ/หรือ ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีปัญหาในการให้บริการหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777