1 มกราคม 2564 – 31 มกราคม 2564

 

JD CENTRAL

รับส่วนลด 6%

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล) (“ผู้ถือบัตร”) รับส่วนลด 6% เมื่อมียอดใช้จ่ายครบตั้งแต่ 4,500 บาท ขึ้นไป ต่อรายการสั่งซื้อ (จำกัดส่วนลดสูงสุด 400 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ) ผ่าน www.jd.co.th หรือ JD CENTRAL Mobile Website หรือแอปพลิเคชัน JD CENTRAL ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มกราคม 2564 เท่านั้น

• จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อบัญชีผู้ใช้ JD CENTRAL

• จำกัดสิทธิ์รวม 500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

• ส่วนลดจะแสดงในขั้นตอนการชำระเงิน โดยผู้ถือบัตรต้องกดเลือกใช้ส่วนลดตามรายละเอียดข้างต้น พร้อมชำระเงินด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น

• ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์, นมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, โทรศัพท์มือถือ, สินค้าสั่งจองล่วงหน้า และบัตรของขวัญทุกชนิด รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> http://bit.ly/helpcttc

• ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการผ่อนชำระ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้

• กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดมูลค่าการซื้อสินค้าน้อยกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรจะต้องคืนส่วนลดเต็มจำนวน

• JD CENTRAL สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่ท่านได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้หากตรวจพบในภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการ หรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว

• JD CENTRAL ถือเอาข้อมูลในระบบเป็นสำคัญผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น

• หากพบการทุจริต JD CENTRAL มีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกส่วนลดทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

• ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อ JD CENTRAL โดยตรง

• ธนาคารและ JD CENTRAL มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ JD CENTRAL ถือเป็นที่สิ้นสุด

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือลูกค้าออนไลน์ (live chat) หรือผ่านช่องทางบริการของ JD CENTRAL อีเมล cs@jd.co.th หรือโทร. 02-030-4599 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.)

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777