1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

บัตรเครดิต SCB JCB PLATINUM จะรูดใช้ที่ไหนก็คุ้มสุดใจ

มีสิทธิพิเศษดีๆ เพียบ+โปรเด็ดส่วนลด เครดิตเงินคืนจัดเต็มให้ตลอดทั้งปี 2022

 

*รายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย SCB JCB มันส์ เอเวอรี่เดย์

  • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB JCB Platinum (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการด้วยบัตรเครดิต SCB JCB Platinum (“บัตรเครดิต”) เพื่อรับสิทธิพิเศษ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษของแต่ละร้านค้าเพิ่มเติมจากสื่อของธนาคาร
  • ธนาคาร, JCB และร้านค้าที่ร่วมรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร JCB และร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นที่สุด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การนำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้าและ/หรือการให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือ การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนลด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/privileges/
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิต ได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777