1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

 

SCB JCB อยู่บ้านสั่งอาหารอิ่มคุ้ม

อยู่บ้านสั่งอาหารอิ่มคุ้ม กับ SCB JCB PLATINUM เมื่อสั่งอาหารผ่านแอปฯที่ร่วมรายการ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*รายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB JCB Platinum (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการด้วยบัตรเครดิต SCB JCB Platinum (“บัตรเครดิต”) เพื่อรับสิทธิพิเศษ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ อาทิ  
 • Robinhood รับคะแนนสะสมสูงสุด X5 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
  • รับคะแนนสะสม 3 เท่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่แอปพลิเคชัน Robinhood ในวันจันทร์-ศุกร์ โดยคำนวณจากทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 25 บาท รับคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน และรับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 2 คะแนน รวมทั้งสิ้น 3 คะแนน
  • รับคะแนนสะสม 5 เท่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่แอปพลิเคชัน Robinhood ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยคำนวณจากทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 25 บาท รับคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน และรับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่มอีก 4 คะแนน รวมทั้งสิ้น 5 คะแนน
  • จำกัดการรับคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าวสูงสุด 1,000 คะแนน / บัตร / เดือน (คะแนนสะสมปกติ 200 คะแนน รวมกับคะแนนพิเศษ 800 คะแนน) หรือสูงสุด 6,000 คะแนน / บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ธนาคารฯ จะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษจากยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / บัตร / เดือน
  • การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณโดยยึดจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขที่กำหนดและการใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการค้า/ธุรกิจ และรายการยกเลิก ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • คะแนนสะสม SCB Rewards ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ผู้ถือบัตรที่ได้รับคะแนนสะสม SCB Rewards จะต้องมีสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับคะแนนสะสม SCB Rewards ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนคะแนนสะสม SCB Rewards ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับคะแนนสะสมดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • GrabFood รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 50 บาท/ครั้ง (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท/คำสั่งซื้อ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
  • กรอกรหัส JCBGRAB50 ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิต SCB JCB Platinum ก่อนสั่งอาหารเท่านั้น
  • ใช้ได้กับบริการ GrabFood ทั่วประเทศ และร้านค้า Partner ของ Grab เท่านั้น
  • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
  • จำกัด 2 สิทธิ์/บัตร/เดือน
  • จำกัดจำนวนสิทธิ์ 1,015 สิทธิ์/เดือน หรือ 12,180 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โดยให้สิทธิ์ตามลำดับก่อนหลัง
  • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center ที่ https://help.grab.com/passenger/th-th/
 • LINE MAN รับส่วนลดค่าอาหาร 50 บาท/ครั้ง เมื่อสั่งอาหารตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อออร์เดอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN เพียงใส่รหัส JCBLM50 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
  • ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารในพื้นที่ที่ให้บริการเท่านั้นไม่รวมค่าจัดส่งและอื่น ๆ
  • จำกัด 2 สิทธิ์/บัตร/เดือน
  • จำกัดจำนวนสิทธิ์ 1,000 สิทธิ์/เดือน หรือ 12,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ LINE MAN ก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด โดยจะต้องกรอกรหัสส่วนลดและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต SCB JCB Platinum ก่อนชำระค่าอาหารเท่านั้น
  • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Help Center ผ่าน LINE MAN live chat : https://lin.ee/xBazsvP
 • ธนาคาร, JCB และร้านค้าที่ร่วมรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร JCB และร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การนำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้าและ/หรือการให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า และ/หรือ การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนลด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ http://www.th.jcb/th/consumers/platinum/privileges/
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบัตรเครดิต ได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777