27 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564

 

iPhone 12

iPhone 12 โปรแรงเกินห้ามใจ รับคะแนนสะสมรวม x5

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไข: คะแนนสะสมรวม X5 เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2563 มี ดังนี้

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิตนิติบุคคล โดยธนาคารจะคำนวณจากยอดแบ่งชำระ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปกับ iPhone 12 รุ่นที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2563 เฉพาะร้าน AIS, dtac, True, Jaymart, Power Buy, Power Mall ในสาขาที่ร่วมรายการ
 • จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษรวมสูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย คะแนนสะสมปกติจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตในรอบบัญชีที่มีการใช้จ่าย ส่วนคะแนนสะสมพิเศษจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ คะแนนสะสมที่ได้รับแล้วไม่สามารถ ยกเลิก ขอคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME, SCB BEYOND, SCB MY TRAVEL, SCB PLATINUM LIMITED และ SCB SANSIRI PLATINUM รับคะแนนสะสมรวม 5 เท่า หมายถึงคะแนนปกติ 2 คะแนน และพิเศษอีก 3 คะแนน
 • บัตรเครดิต SCB ULTRA PLATINUM, SCB XTRA PLATINUM, SCB JCB PLATINUM, SCB TOYOTA PLATINUM, SCB KINGPOWER PLATINUM, SCB UP2ME, SCB TITANIUM GOLF, SCB GOLD และ SCB SILVER รับคะแนนสะสมรวม 5 เท่า หมายถึงคะแนนปกติ 1 คะแนน และพิเศษอีก 4 คะแนน
 • ผู้ถือบัตรเครดิต SCBM LEGEND, SCB M LUXE รับคะแนน M Point สะสมรวม 5 เท่าหมายถึงคะแนน M Point ปกติ 2 คะแนน และ คะแนน M Point พิเศษอีก 3 คะแนน SCB M LIVE รับคะแนน M Point สะสมรวม 5 เท่าหมายถึงคะแนน ปกติ 2 คะแนน และ คะแนน M Point พิเศษอีก 3 คะแนน

  **ต่อที่ 1: เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเงี่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  ***ต่อที่2 : ผู้ถือบัตรต้องทำการแลกคะแนน ณ ร้านค้าในวันที่ทำรายการเท่านั้น (มีให้บริการแลกคะแนนเป็นบางสาขากรุณาตรวจสอบร้านค้าก่อนทำรายการ)
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรที่ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตแบบแบ่งจ่าย ณ ร้านที่ร่วมรายการ สามารถใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 1 เท่าของยอดซื้อ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10 % หรือใช้คะแนน 2 เท่าของยอดซื้อ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 20% จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของยอดซื้อสินค้า และไม่เกิน 200,000 คะแนน/ท่านตลอดรายการ (เครดิตเงินคืนไม่เกิน 20,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS, บัตรเครดิตนิติบุคคล, SCB M และ SCB Speedy Cash ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิกขอคืน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ได้ เงื่อนไขทั่วไป : โปรโมชั่นเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท โดยแบ่งชำระ Iphone 12 รุ่นที่ร่วมรายการดอกเบี้ย 0% นานตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป โดยยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ที่ร้าน True Shop รับเครดิตเงินคืน 7% สำหรับบัตร SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME, SCB BEYOND และรับเครดิตเงินคืน 5% สำหรับบัตรประเภทอื่นๆ (True Shop ร่วมรายการเครดิตเงินคืนสูงสุด 7 %ระหว่างวันที่ 27 พ.ย– 31 ธ.ค.63 และ เครดิตเงินคืนสูงสุด 5%ระหว่างวันที่ 1-31 ม.ค.64) AIS Shop รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% dtac Shop รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% (AIS Shop , dtac Shop ที่ร่วมรายการเครดิตเงินคืนระหว่างวันที่ 27 พ.ย 63 - 31 ม.ค. 64) โดยจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
 • โปรโมชั่นลดเพิ่มทันที เฉพาะผู้ที่ทำการแบ่งชำระ Iphone 12 รุ่นที่ร่วมรายการ ที่ร้าน Jaymart ลดเพิ่มทันที 3% (ร่วมรายการระหว่างวันที่ 27 พ.ย 63 - 31 ม.ค. 64), Power Buy ลดเพิ่มทันที 3% (ร่วมรายการระหว่างวันที่ 27 พ.ย 63 - 31 ธ.ค. 63), Power Mall รับบัตรกำนัลห้าง รวมสูงสุด 6,000 บาท ต่อท่าน สำหรับแบ่งจ่าย 0% 10 เดือนเท่านั้น (ร่วมรายการระหว่างวันที่ 27 พ.ย 63 - 31 ธ.ค. 63)
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โดยส่ง SMSพิมพ์ IP วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)
 • ทั้งนี้จะไม่รวมรายการจาก สินค้าที่ถูกลูกค้ายกเลิกการซื้อ และรายการแบ่งชำระผ่านทาง Online โปรดสอบถามรายละเอียดกับร้านค้าก่อนทำรายการแบ่งชำระ
 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกาเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ SCB Call Center 02-777-7777