01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562

รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง*