01 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563

รับสูงสุด 100,000 M Point