1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

 

ร้านหงเปา

รับส่วนลดสูงสุด 15%* + แลกรับเครดิตเงินคืน 10%* ที่ร้านหงเปา

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*เงื่อนไขคุ้ม 1

•          สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ร้านหงเปา ทุกสาขา (ยกเว้นสาขารามาดาภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 จะได้รับส่วนลดดังนี้

•          ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหาร เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สำหรับบัตรเครดิต SCB Private Banking, SCB First, SCB Prime, SCB M Legend และ SCB Beyond

•          ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สำหรับบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นๆ

•          ส่วนลดนี้สำหรับค่าอาหารเท่านั้น ไม่สามารถใช้ลดค่าเครื่องดื่ม / VAT & Service Charge

•          ส่วนลดนี้สำหรับการทานที่ร้านและสั่งกลับบ้านจากหน้าร้าน (Take Away)เท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ รวมทั้งบัตรกำนัลของทางร้านได้

•          เงื่อนไขเป็นไปตามร้านอาหารกำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ร้านค้าก่อนการใช้บริการ

•          ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเสียหาย และ/หรือ ในเหตุอื่นอันใด อันเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าว และ/หรือ ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีปัญหาในการให้บริการหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง

**เงื่อนไขคุ้ม 2

·         สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต SCB แฟมิลี่พลัส และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่มีคะแนนสะสม SCB Rewards/M Point และชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านหงเปา ทุกสาขา (ยกเว้นสาขารามาดาภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 สามารถใช้คะแนนสะสม SCB Rewards/M Point ของบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย เท่ากับยอดชำระเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

·         ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ใบเดียวกับที่ใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนเท่านั้น และโปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง

·          สิทธิประโยชน์นี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

·          ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากการแลกคะแนนโดยยึดจากยอดใช้จ่ายแบบจำนวนเต็ม (ไม่รวมจุดทศนิยม)

·          คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน จะถูกหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติหลังจากทำรายการแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่ายสำเร็จ

·          ธนาคารจะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

·          สงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

·          ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

*/**เงื่อนไขทั่วไป

·          สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

·          ธนาคารและร้านค้าที่ร่วมรายการมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นที่สุด

·         สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777