16 มีนาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564

 

GrabFood (Mastercard)

รับส่วนลด 50 บาท

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

·        สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์มาสเตอร์การ์ด (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล) (“ผู้ถือบัตร”) กรอกโค้ด DINNERMC รับส่วนลด 50 บาท เมื่อมียอดสั่งอาหารตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไป ต่อรายการสั่งซื้อ (order) (เฉพาะค่าอาหารไม่รวมค่าส่ง) ผ่าน GrabFood ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564  เท่านั้น

·        จำกัดการใช้โค้ดส่วนลด 5 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อเดือน

·        จำกัดสิทธิ์รวม 85,600 สิทธิ์ สำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดที่ออกโดยทุกธนาคารในประเทศไทยรวมกัน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

·        โค้ดสวนลดสามารถใช้งานได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 23.59 น. วันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

·        สงวนสิทธิ์การรับส่วนลดเฉพาะรายการใช้จ่ายผ่าน GrabFood เฉพาะร้านอาหาร "Partner" ในประเทศไทยเท่านั้น

·        ผู้ถือบัตรต้องเลือก Grab Pay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์มาสเตอร์การ์ด ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น

·        ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิต หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของ Grab ได้

·        Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

·        ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ และการส่งสินค้า จึงไม่ต้องรับผิดชอบในข้อบกพร่อง ความล่าช้า หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น กรณีปัญหากรุณาติดต่อ Grab โดยตรง

·        ธนาคาร และ Grab มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ Grab เป็นที่สุด

·        สอบถามข้อมูลบริการหรือข้อมูลเกี่ยวกับโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02-021-2500

·        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777