14 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

 

Dining @ Gaysorn Village

รับส่วนลดสูงสุด 15% + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,600 บาท

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*เงื่อนไขคุ้มที่ 1 ส่วนลดหรือรับเมนูพิเศษ ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท และสำหรับการรับประทานอาหารในร้านเท่านั้น
 • เงื่อนไขการให้ส่วนลดหรือรับเมนูพิเศษ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด กรุณาตรวจสอบการรับสิทธิประโยชน์กับทางร้านค้าก่อนการใช้บริการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
 • ร้านค้าสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสาขาเกษรวิลเลจเท่านั้น

**เงื่อนไขคุ้มที่ 2 การรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ที่ร้านอาหารในเกษรวิลเลจ ระหว่าง 14 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืน 400 บาท/ท่าน/เดือน และสูงสุด 1,600 บาท/ท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • โดยผู้ถือบัตรต้องนำบัตรเครดิตตัวจริง / ใบเสร็จรับเงินพร้อมเซลล์สลิปมาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนของธนาคารที่กำหนด ภายในวันที่ใช้จ่ายตามที่ปรากฏบนเซลล์สลิปเท่านั้น และเซลล์สลิปที่แลกรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก
 • รายการใช้จ่าย Take Away / การซื้อบัตรหรือเติมเงินเข้าบัตรสตาร์บัคส์ / รายการแบ่งชำระ ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าใช้จ่ายในร้านอาหารในวันเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน (จำกัด 1 เซลล์สลิป/ร้านอาหาร/วัน)
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการของทางร้าน กรณีผู้ถือบัตรมีปัญหาหรือข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือการให้บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาสอบถาม ณ จุดขายหรือจุดให้บริการ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777