1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564

 

foodpanda

รับส่วนลดพิเศษ

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล) (“ผู้ถือบัตร”) รับส่วนลดพิเศษ เมื่อใช้จ่ายที่ foodpanda ผ่าน www.foodpanda.co.th หรือ แอปพลิเคชัน foodpanda ตามเงื่อนไขกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
 • ลูกค้าใหม่บัญชี foodpanda รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้จ่ายครบตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป เพียงกรอกโค้ด SCBN100 จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์ ต่อเดือน และสูงสุด 6,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าปัจจุบันบัญชี foodpanda รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้จ่ายครบตั้งแต่ 350 บาท ขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป เพียงกรอกโค้ด SCB100 จำกัด 3 สิทธิ์ ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จำกัดสิทธิ์รวม 800 สิทธิ์ ต่อเดือน และสูงสุด 2,400 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินเข้าบัญชี foodpanda กรอกรหัสส่วนลดในช่องกรอกโค้ดและเลือกบัตรเครดิต SCB ก่อนทำรายการชำระเงินเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่น ๆ ของ foodpanda ได้
 • โปรโมชั่นรายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เฉพาะบริการส่งอาหาร รับอาหารเองที่ร้าน และ pandamart จาก foodpanda  เฉพาะร้านอาหารและร้านค้าที่ร่วมรายการในพื้นที่จัดส่งเท่านั้น     
 • กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้ 
 • สงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • foodpanda ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ foodpanda กำหนด
 • เงื่อนไขการใช้จ่าย การยกเลิกรายการสั่งอาหาร เป็นไปตามที่ foodpanda กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่ www.foodpanda.co.th/th/contents/terms-and-conditions.htm
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

·         ธนาคารและ foodpanda มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ foodpanda เป็นที่สุด

 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  ทั้งนี้กรณีที่มีปัญหากรุณาติดต่อ foodpandaโดยตรง
 • หากข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ foodpanda อีเมล์ support@foodpanda.co.th หรือ Help Center ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777