15 กรกฎาคม 2563 – 15 สิงหาคม 2563

 

FamilyMart

รับคูปองส่วนลด 15 บาท

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) กดรับสิทธิ์ใช้คูปองส่วนลดมูลค่า 15 บาท ผ่านช่องทาง Easy Bonus ในแอป SCB EASY สำหรับการซื้อสินค้าที่แฟมิลี่มาร์ท ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน รวมทั้งสิ้น 15,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ระยะเวลาการกดรับสิทธิ์และใช้คูปอง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 – 15 สิงหาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ที่แฟมิลี่มาร์ท ทุกสาขา
 • ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ใบที่กดรับสิทธิ์เท่านั้น
 • คูปองส่วนลดที่ได้รับต้องนำไปใช้ที่จุดชำระเงินของแฟมิลี่มาร์ท ภายใน 60 นาที หลังจากกดรับคูปองส่วนลดผ่าน Easy Bonus ในแอป SCB EASY หากเกินเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกคืนสิทธิ์ได้
 • ธนาคารและแฟมิลี่มาร์ท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดจากลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้
  -        การไม่ได้รับคูปองส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  -        การไม่สามารถใช้คูปองส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus
  -        การใช้งานคูปองส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภท เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ บุหรี่ น้ำมันประกอบอาหาร บริการชำระบิล บัตรของขวัญบัตรเติมเงิน บัตรอินเตอร์เน็ต บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บัตรเติมเงินทุกชนิด นมผงสูตรสำหรับเด็กทุกชนิด สินค้าการกุศล กระเช้าของขวัญทุกชนิด และยารักษาโรค
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคูปองส่วนลด / บัตรประชาชน / บัตรเครดิต ที่เกิดจากการถ่ายภาพจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อขอรับสิทธิ์ได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แฟมิลี่มาร์ท สำหรับสอบถามข้อมูลสินค้า การบริการ โทร. 02-660-1000
 • ธนาคาร และแฟมิลี่มาร์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและแฟมิลี่มาร์ทเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777