รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปในวันคล้ายวันเกิด